نخستین شماره «Globalization Studies» آماده چاپ شد

به گزارش لیزنا، معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن وابسته به نهاد ریاست جمهوری، آغازین شماره این نشریه را به معرفی مرکز، طرح مفاهیم مرتبط با جهانی سازی، برنامه های گذشته و پیش روی آن و معرفی مراکز و نهادهای وابسته و هم سو اختصاص داده است.

 

«Globalization Studies» به صاحب امتیازی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن، مدیرمسئولی دکتر محمدرضا دهشیری و سردبیری امیر رضائی پناه، افزون بر مصاحبه با ریاست عالی و معاونت آموزشی و پژوهشی مرکز، دربردارنده مقالاتی با عناوین زیر است: «جهان بدون دیوار» از دکتر محمدرضا دهشیری، «ایران و جهانی شدن» نوشته دکتر محمود سریع القلم، «متن ایرانی در بستر جهانی» نوشته امیر رضائی پناه، «نگرش به آموزش عالی در جهانی شدن» نوشته دکتر علی خرسندی، «جهانی شدن از دیدگاه های متفاوت» از سمیه شوکتی مقرب، «گفتمان توسعه ایرانی در عصر جهانی» نوشته عبدالرسول دیوسالار، «نقش زبان در عصر جهانی شدن» از افروز رفیعی و «فرش ایرانی؛ هنر و صنعتی برای صلح جهانی» از زینب محمدپور.

 

این نشریه 64 صفحه ای معرفی همایش های بین المللی جهانی شدن، اولویت های پژوهشی مرکز، آثار تالیفی و ترجمه ای این مرکز را دربر دارد و به ارایه گزارش از برنامه هایی می پردازد که با حضور و همکاری مرکز ملی جهانی شدن برگزار شده اند. انتشار این نشریه به دو صورت الکترونیکی (از طریق سایت مرکز) و نیز به صورت چاپی برای مخاطبین و مهمانان خاص مرکز خواهد بود.

 

نشریه مفتخر خواهد بود برای شماره های آینده نیز پذیرای مطالب و تالیفات اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در حوزه جهانی شدن باشد. شماره بعدی نشریه مقرر است در بهمن ماه سال جاری منتشر شود. علاقه مندان می توانند برای ارسال  آثار خود را با زبان انگلیسی از طریق ایمیل gs@globalization.ac.ir و یا ایمیل شخصی سردبیر a.rezaeipanah@gmail.com اقدام نمایند.