News Code: 24467
Publication Date: Sunday, 05 June 2016 - 17:16

main

»

مطالب کتابداری

»

کتابخانه و کتابداری

اعلام اسامی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتردر حوزه علوم پایه

Source : لیزنا
دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC ، در گزارشی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتر کشور در حوزه علوم پایه را معرفی کرد.
اعلام اسامی دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی برتردر حوزه علوم پایه

 

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت: بررسی نمایه نامه های نشریات در پایگاه های ISI و ISC  در فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ نشان می دهد که حدود ۲۴٪  از تولیدات علمی کشور در حوزه علوم پایه صورت می گیرد که شامل 2۲.664 مدرک نمایه شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  و 11۳.۱۸۸ مدرک در پایگاه استنادی وب آو ساینس تامسون رویترز (آی.اس.آی)  می شود. حدود ۱۷٪ از تولید علم کشور در حوزه علوم پایه در ISC و ۸۳٪ آن در ISI منتشر می شود.

دهقانی اظهار داشت: از لحاظ کمیت تولید علم به ترتیب، دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شریف، شهید بهشتی و امیرکبیر بیشترین کمیت علم در حوزه علوم پایه را تولید کرده اند. این دانشگاه ها به ترتیب ‍۱۰۹۹۷۸، ۶۹۹۸، ۵۳۲۵، ۴۸۵۵ و ۴۵۰۶ مدرک در پایگاه های استنادی ISC و ISI نمایه کرده اند.

 

 

وی گفت: از لحاظ کمیت تولید علم، دانشگاه های شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، اصفهان و پژوهشگاه دانش های بنیادی در جایگاه پنجم تا دهم قرار گرفته اند. میزان کمیت تولید علم آنها به ترتیب ۴۳۸۲، ۴۲۸۹، ۴۰۶۹، ۳۵۴۵ و ۳۳۵۶ است.

سرپرست ISC افزود: استنادها بیانگر میزان استفاده از علم تولید شده یا بعبارت دیگر میزان اثرگذاری آن ها هستند. زمانی که به تعداد کل استنادهای صورت گرفته به مدارک دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی کشور در حوزه علوم پایه می نگریم وضعیت متفاوتي را مشاهده می کنیم.

 

دهقانی تصریح کرد: دانشگاه های تهران، شریف، تربیت مدرس، شیراز و صنعتی اصفهان به ترتیب بیشترین میزان استنادها در این حوزه را دریافت کرده اند. تولیدات علمی حوزه علوم پایه این دانشگاه ها به ترتیب 62261، 51220، 50127، 41208  و 36667 استناد دریافت کرده است. کمیت تولید علم هر چند موجب اثرگذاری در دنیای علم        می شود، اما نباید فراموش کرد که بررسی پایگاه ISI  در فاصله سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۴ نشان می دهد که تنها ۱٪ از مدارک منتشر شده نزدیک به ۱۹٪ از استنادهای دنیا در این دوره زمانی را دریافت کرده اند.

وی در ادامه گفت: پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشگاه تبریز و دانشگاه رازی از لحاظ تعداد استنادهای دریافتی در جایگاه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند. کمیت تولید علم آنها به ترتیب 30400، 29385، 27454، 23863 و 21761 استناد دریافت کرده است. بدین ترتیب، اختلاف بین دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی مشهود است.

دهقانی بیان کرد: 35٪ از تولیدات علم دنیا در حوزه علوم پایه صورت می گیرد. این حوزه از رشته های تحصیلی مختلفی تشکیل شده است و اندازه این رشته ها از لحاظ تعداد محققان فعال متفاوت است. این تفاوت باعث می شود تا تعداد استنادهای دریافتی از یک رشته به رشته دیگر تفاوت داشته باشد. همچنین رفتار استنادی محققان در رشته های مختلف نیز متفاوت است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: سال عامل دیگری است که باعث افزایش تعداد استنادها می شود. برای محاسبه میزان اثرگذاری مدارک تولید شده بایستی استنادها نرمال سازی شوند. در این روش، استنادهای یک مقاله به متوسط تعداد استنادهای دریافت شده در رشته و سال انتشار مقاله تقسیم می شود. اگر حاصل آن بیشتر از عدد یک شود به این معنی است که اثرگذاری مقاله بیش از متوسط رشته در آن سال بوده است و اگر نتیجه کمتر از عدد یک شود به این معنی است که اثرگذاری مقاله کمتر از متوسط رشته بوده است.

دهقانی بیان داشت: پژوهش های منتشر شده توسط پژوهشگاه دانش های بنیادی در حوزه علوم پایه بیش از متوسط جهانی استناد دریافت کرده اند. پژوهش های دانشگاه صنعتی شریف و اصفهان در حد متوسط جهانی استناد دریافت کرده اند و پژوهش های سایر دانشگاه ها کمتر از متوسط جهانی استناد دریافت کرده اند. در این شاخص، اثر حجم مقالات خنثی می گردد.

 

 

وی افزود: استنادهای نرمال شده امکان مقایسه دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی را فراهم می آورد، زیرا تفاوت رشته ها و سال ها از میان می رود. مجموع استنادهای نرمال شده بیانگر میزان اثرگذاری دانشگاه در سطح بین المللی است. دانشگاه شریف اثرگذارترین دانشگاه کشور در حوزه علوم پایه در سطح بین المللی است. بعد از آن به ترتیب دانشگاه تهران، امیرکبیر، پژوهشگاه دانش های بنیادی و دانشگاه صنعتی اصفهان بیشترین اثرگذاری را در سطح بین المللی داشته اند.


     

بیست و پنج  دانشگاه و موسسات تحقیقاتی برتر کشور در حوزه علوم پایه

رتبه

 

ISC

ISI

 

ISC+ISI

اثرگذاری علمی

کل کمیت

کل استنادها

دانشگاه/موسسه تحقیقاتی

کل مدارک

کل استنادها

کل مدارک

کل استنادها

مجموع استنادهای نرمال شده

متوسط تعداد استنادهای نرمال شده به کل مدارک

کل تولید علم

کل استنادها

1

3

2

دانشگاه شریف

456

498

4869

50722

5262

1.0

5325

51220

2

1

1

دانشگاه تهران

3030

4216

7948

58045

4757

0.6

10978

62261

3

5

7

دانشگاه امیرکبیر

370

198

4136

29187

3944

0.9

4506

29385

4

10

6

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

67

98

3289

30302

3830

1.2

3356

30400

5

8

5

دانشگاه صنعتی اصفهان

470

535

3599

36132

3794

1.0

4069

36667

6

2

3

دانشگاه تربیت مدرس

1490

2112

5508

48015

3615

0.6

6998

50127

7

6

4

دانشگاه شیراز

535

625

3847

40583

3058

0.8

4382

41208

8

4

8

دانشگاه شهيد بهشتي

1221

1636

3634

25818

2285

0.6

4855

27454

9

12

14

دانشگاه علم و صنعت ایران

286

139

2409

17744

2266

0.9

2695

17883

10

11

9

دانشگاه تبریز

474

613

2774

23250

2109

0.7

3248

23863

11

7

13

دانشگاه فردوسي مشهد

1137

1415

3152

16913

1966

0.6

4289

18328

12

14

16

دانشگاه مازندران

249

148

1991

14362

1594

0.8

2240

14510

13

15

10

دانشگاه رازی

215

87

2011

21674

1555

0.7

2226

21761

14

13

11

دانشگاه بو علی سینا

415

497

2127

21117

1554

0.7

2542

21614

15

9

12

دانشگاه اصفهان

949

1192

2596

17650

1523

0.6

3545

18842

16

21

17

دانشگاه کاشان

160

41

1391

12534

1149

0.8

1551

12575

17

23

15

دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

0

0

1227

14558

1138

0.9

1227

14558

18

19

20

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

256

168

1650

10283

1091

0.6

1906

10451

19

16

18

دانشگاه خوارزمي

693

897

1517

10719

977

0.6

2210

11616

20

22

24

دانشگاه یزد

266

86

1111

9327

973

0.8

1377

9413

21

17

22

دانشگاه شهيد باهنر كرمان

516

298

1533

9735

953

0.6

2049

10033

22

18

23

دانشگاه گیلان

313

382

1618

9541

950

0.6

1931

9923

23

20

19

دانشگاه الزهرا

340

375

1257

10529

726

0.6

1597

10904

24

24

25

دانشگاه زنجان

188

57

975

7274

625

0.6

1163

7331

25

25

21

پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران

32

12

1109

10023

614

0.6

1141

10035

 
 
 

  

 

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News