News Code: 25603
Publication Date: Wednesday, 26 October 2016 - 12:50

main

»

مطالب کتابداری

»

کتابخانه و کتابداری

11 دانشگاه ایران در رتبه بندی سال 2017 یو اس نیوز

Source : لیزنا
نتایج منتشر شده پایگاه خبری رتبه بندی سال 2017 یو.اس.نیوز ، 11 دانشگاه از کشورمان توانستند خود را در فهرست دانشگاه های برتر جهان قرار دهند.همچنین ایران رتبه نخست خاورمیانه را در حیطه های داروشناسی و سم شناسی،مهندسی و علوم کشاورزی کسب کرد.
11 دانشگاه  ایران در رتبه بندی سال 2017 یو اس نیوز

  به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اعلام کرد: پایگاه خبری یو.اس.نیوز سومین فهرست سالانه دانشگاه های برتر دنیا را منتشر کرد.

دهقانی گفت: یو.اس.نیوز یکی از نظام های رتبه بندی معتبر در سطح دنیاست و از سال 1983 دانشکده های آمریکا را مورد رتبه بندی قرار داده است. این پایگاه با بیش از 30 سال تجربه در رتبه بندی دانشگاهی، از سال 2015 میلادی اقدام به رتبه بندی دانشگاه ها در سطح جهانی نمود.

سرپرست ISC افزود: این پایگاه همچون دیگر نظام های رتبه بندی، تعداد دانشگاه های مورد ارزیابی خود را در سال 2017 میلادی افزایش داد و از 750 در سال 2016 میلادی به 1000 دانشگاه رساند. بدین ترتیب تعداد دانشگاه های بیشتری توانستند ضمن حضور در این رتبه بندی، فرصت بررسی عملکرد خود را در سطح جهانی پیدا کنند. 

 

وی ادامه داد: دانشگاه هاروارد، موسسه فناوری ماساچوست و استنفورد رتبه اول تا سوم جهانی را به دست آوردند. دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و موسسه فناوری کالیفرنیا نیز موفق به کسب رتبه های 4  و 5 در سطح دنیا شدند. دو دانشگاه آکسفورد و کمبریج نیز از انگلستان توانستند رتبه های 1 و 2 اروپا و 6 و 7 جهانی را در سال 2017 کسب نمایند.

دهقانی اظهار داشت: یو.اس. نیوز از 12 شاخص جهت ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه ها بهره می گیرد که این شاخص ها در جدول زیر نمایش داده شده است. همچنین این شاخص ها نسبت به سال گذشته، اندکی تفاوت کرده اند.

 

                                               شاخص های رتبه بندی یو.اس.نیوز سال 2017

    شاخص

وزن

شاخص

وزن

   اعتبار جهانی پژوهش

5/12%

تعداد مقالات پر استناد (10% برتر)

5/12%

   اعتبار منطقه ای پژوهش

5/12%

درصد مقالات پر استناد (10% برتر)

10%

   انتشارات

10%

همکاری های بین المللی

10%

   تاثیر استناد نرمال شده

10%

تعداد مقالات 1% برتر

5%

   کتاب

5/2%

کنفرانس

5/2%

   مجموع استناد

5/7%

درصد مقالات 1% برتر

5%

 

شاخص های کتاب سنجی بر اساس اطلاعات نمایه شده در پایگاه اطلاعاتی وب.آو.ساینس برای یک دوره 5 ساله 2010-2014 مورد محاسبه قرار می گیرند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) گفت: بر اساس نتایج منتشر شده پایگاه خبری رتبه بندی سال 2017 یو.اس.نیوز ، 11 دانشگاه از کشورمان توانستند خود را در فهرست دانشگاه های برتر جهان قرار دهند. دانشگاه های صنعتی شریف، تهران، صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، آزاد اسلامی واحد کرج، علم و صنعت ایران، علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس، تبریز، فردوسی مشهد و علوم پزشکی شهید بهشتی توانستند با کسب رتبه های 1 الی 11 در سطح کشور، در فهرست 1000 دانشگاه برتر دنیا جا گیرند و این در حالی است که در سال گذشته تعداد دانشگاه های کشور در فهرست یو.اس.نیوز برابر با 8 دانشگاه بوده است.

دهقانی اعلام کرد: این اولین سالی است که 3 دانشگاه تبریز، فردوسی مشهد و علوم پزشکی شهید بهشتی توانستند در رتبه بندی یو.اس.نیوز حاضر شوند. در جدول زیر وضعیت دانشگاه­های کشور در رتبه بندی یو.اس.نیوز نشان داده شده است.

                              وضعیت دانشگاه­های کشور در رتبه بندی یواس نیوز

رتبه جهانی سال      2015

رتبه جهانی سال 2016

رتبه جهانی سال 2017

دانشگاه

377

435

405

دانشگاه صنعتی شریف

360

379

448

دانشگاه تهران

472

547

523

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

599

601

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

736

629

دانشگاه آزاد واحد کرج

-

717

724

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

612

745

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

699

757

دانشگاه تربیت مدرس

-

-

777

دانشگاه تبریز

-

-

820

دانشگاه فردوسی مشهد

-

-

911

دانشگاه شهید علوم پزشکی بهشتی

 

وی افزود: دانشگاه صنعتی شریف با 30 پله رشد نسبت به سال گذشته توانست رتبه نخست ایران و 405 جهان را کسب نماید. دانشگاه تهران رتبه دوم ایران و صنعتی اصفهان رتبه سوم ایران را به دست آوردند. در بین 11 دانشگاه ایران، دانشگاه آزاد اسلامی کرج رتبه 5 ایران و 629 جهان را کسب کرده است. این دانشگاه با 107 رتبه رشد، بیشترین رشد رتبه را در بین دانشگاه های کشور داشته است.

سرپرست ISC در ادامه افزود: ایران همچون سال گذشته توانسته بعد از ترکیه رتبه دوم منطقه را به لحاظ تعداد دانشگاه برتر از آن خود کند. رژیم اشغالگر قدس و عربستان نیز بعد از ایران و به ترتیب با داشتن 7 و 4 دانشگاه رتبه های سوم و چهارم منطقه را کسب کرده اند. در جدول زیر تعداد کل دانشگاه های حاضر در رتبه بندی یو.اس. نیوز و همچنین تعداد دانشگاه های ایران نمایش داده شده است.

 

                            تعداد دانشگاه های ایران در رتبه بندی یو.اس.نیوز

سال رتبه بندی

2017

2016

2015

تعداد دانشگاه های ایران

11

8

3

تعداد کل دانشگاه ها

1000

750

500

 

دهقانی تصریح کرد: علاوه بر رتبه بندی جهانی، این پایگاه در سال 2017میلادی دانشگاه ­های جهان را در 22 حیطه موضوعی رتبه ­بندی و 400 دانشگاه­ برتر را در هر شاخه معرفی کرد. لازم به ذکر است که در رتبه بندی موضوعی سال 2016 یو.اس.نیوز تعداد 250 دانشگاه را در هر حیطه مورد رتبه بندی قرار داده بود.

وی گفت: ایران در سال 2017 در 12 حیطه موضوعی دارای نماینده در جمع 400 دانشگاه برتر دنیا است و این در حالی است که این رقم در سال گذشته برابر با 8 حیطه بوده است.

دهقانی در ادامه گفت: ایران در 3 حیطه داروشناسی و سم شناسی، علوم کشاورزی، و مهندسی بالاتر از ترکیه، عربستان و رژیم اشغالگر قدس قرار گرفته است و بدین ترتیب توانست رتبه نخست منطقه را از آن خود کند. دانشگاه تهران در حیطه مهندسی توانست با 5 پله رشد نسبت به سال گذشته رتبه 45 جهان و اول خاورمیانه را کسب کند. همچنین این دانشگاه در حیطه علوم کشاورزی نیز با کسب رتبه 71 جهانی، به عنوان برترین دانشگاه منطقه در این حیطه معرفی شد. دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در حیطه دارو شناسی و سم شناسی برای اولین بار توانست حاضر شود و با کسب رتبه 86 جهانی، بالاتر از کلیه دانشگاه های خاورمیانه قرار گیرد.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) افزود: همچنین در حیطه ایمنی شناسی، ریاضی و علم مواد ایران رتبه دوم منطقه را کسب کرده است. لازم به ذکر است که در حیطه ایمنی شناسی هیچ دانشگاهی از عربستان و ترکیه در جمع 400 دانشگاه برتر دنیا وجود ندارد.

در جداول زیر عملکرد دانشگاه های کشور در 12 حیطه موضوعی نمایش داده شده است.

 

جایگاه دانشگاه های ایران در 12 حیطه موضوعی در جهان 

فیزیک

علوم کامپیوتر

علوم کشاورزی

شیمی

علم مواد

مهندسی

دانشگاه

-

120

71

235

117

45

دانشگاه تهران

196

158

-

221

142

60

دانشگاه صنعتی شریف

260

130

168

264

197

63

دانشگاه آزاد واحد کرج

-

85

-

400

159

80

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

-

189

-

-

169

113

دانشگاه علم و صنعت ایران

-

-

-

375

-

152

دانشگاه تبریز

180

-

191

309

140

188

دانشگاه صنعتی اصفهان

-

-

184

289

351

191

دانشگاه تربیت مدرس

-

-

180

-

368

252

دانشگاه فردوسی مشهد

-

-

-

389

-

-

دانشگاه علوم پزشکی تهران

  

ریاضیات

داروشناسی و سم شناسی

ایمن شناسی

پزشکی

علوم گیاهی و حیوانی

بیولوژی و بیو شیمی

دانشگاه

-

-

-

-

242

307

دانشگاه تهران

-

86

199

249

-

372

دانشگاه علوم پزشکی تهران

-

-

-

-

376

-

دانشگاه تربیت مدرس

72

-

-

-

381

-

دانشگاه آزاد واحد کرج

93

-

-

-

-

-

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 

 در آسیا نیز دانشگاه توکیو با کسب رتبه جهانی 44 در برترین جایگاه این قاره قرار گرفت. دانشگاه ملی سنگاپور و دانشگاه پکینگ چین نیز به ترتیب با کسب رتبه های 50 و 53 در جهان، مقام دوم و سوم آسیا را کسب کردند. چین بعد از آمریکا، بیشترین تعداد دانشگاه برتر دنیا را در خود جا داده است. 

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News