دورهمی دانشجویان قدیمی رشته کتابداری دانشگاه جامع علمی و کاربردی قم
به گزارش لیزنا، به منظور آشنایی بیشتر و نیز ایجاد تعامل و همکاری بهتر بین کتابداران کتابخانه های مختلف در قم، اولین دورهمی دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی مقطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان قم بین  سال های 1383و 1388  در تاریخ جمعه 17 اسفندماه  برگزار شد.  در این نشست صمیمانه و دوستانه  که با حضور 30 نفر از دانشجویان  و برخی از اساتید رشته کتابداری و اطلاع رسانی در دنیای کتاب قم  برگزار شد اعضای حاضر به بیان خاطراتی از دوران دانشجویی پرداختند.