خبرنامه آوای دانش فراخوان داد

 به گزارش لیزنا، خبرنامه الکترونیکی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید بهشتی برای شماره‌های بهار و تابستان 98 فراخوان داد.

آوای دانش نشریه الکترونیکی کتابخانه مرکزی و اسناد دانشگاه شهید بهشتی است که فعالیت خود را پاییز ۱۳۹۱ آغاز کرد. این نشریه به صورت دو فصلنامه منتشر می شود. نشریه آوای دانش بدون درجه علمی بوده و با هدف انتشار مطالب در زمینه های موضوعی مرتبط با علم اطلاعات و دانش شناسی منتشر می شود.

علاقمندان می توانند مطالب خواندنی، مقالات تاليفی و ترجمه خود را در حوزه‌های کتابداری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، چاپ و نشر، آرشیو و اسناد، و سایر حوزه‌های مرتبط تا 3 شهریور 1398 از طریق نشانی الکترونیکی lib.sbu@gmail.com برای این نشریه ارسال نمایند. 

ارسال کنندگان توجه داشته باشند که در موضوع رایانامه (ایمیل) ارسالی، عبارت «آوای دانش» وارد کنند.

شماره‌های پیشین این نشریه از طریق این لینک قابل دسترسی است.