News Code: 40121
Publication Date: Tuesday, 27 August 2019 - 09:54

main

»

مطالب کتابداری

»

کتابخانه و کتابداری

آتن، ایفلا 2019

انتشار استراتژی های ایفلا برای سال های 2019-2024

Source : لیزنا
استراتژی های ایفلا برای سال های 2019-2024 در هشتاد و پنجمین دوره این کنگره در آتن منتشر شد.
انتشار استراتژی های ایفلا برای سال های 2019-2024

 به گزارش لیزنا،  هم اکنون کنگره سالانه ایفلا از 24-30 اگوست در آتن ر یونان در حال برگزاری است. در طول برگزاری  این کنگره سالانه، استراتژی ایفلا 2019-2024  منتشر شد. این استراتژی دارای چهار راهبرد اصلی است  که چهار حوزه از تمرکز را  در تحقق مأموریت های ایفلا برجسته می کند:

صدای جهانی کتابخانه ها را تقویت کنید.

عملکرد تخصصی را بهبود ببخشید و الهام بخش باشید.

حوزه را متصل و قدرتمند کنید.

نهاد ایفلا را بهینه کنید.

این استراتژی یک سند تنظیم شده  توسط حوزه کتابداری برای حوزه کتابداری است که به عنوان یک نقطه مرجع نه فقط برای واحدهای حرفه ای ایفلا، دفاتر مرکزی و منطقه ای، بلکه به عنوان یک مرجع کلی برای تمام اعضاء و بخش های مختلف حوزه کتابداری در نظر گرفته می شود. در هر راهبرد استراتژیک، چهار ابتکار مهم ذکر می شود تا چهارچوبی را در آن راستا ارائه کند که بتوان اقداماتی را بر اساس آن ها توسعه داد تا حوزه کتابداری تقویت شود و چشم انداز مورد نظر دست یافتنی شود. چشم انداز ایفلا ، برخورداری از یک حوزه کتابداری واحد و قوی است که جوامع مشارکتی، آگاه و باسواد را قدرتمند کند. همچنین، مأموریت آن، الهام بخشیدن، به کارگماشتن، فعال کردن، و وصل کردن حوزه جهانی کتابداری به یکدیگر است.

این استراتژی ها به طور مشروح عبارتند از:

استراتژی اول: تقویت صدای جهانی کتابخانه ها:

قدرت کتابخانه ها را در دستیابی به اهداف توسعه پایدار نشان دهید.

حضور گسترده ای در سازمان ها و جلسات بین المللی به عنوان یک همکار ارزشمند ، داشته باشید.

با انجمن های کتابخانه و کتابخانه ها کار کنید تا چالش های اصلی قانونی را شناسایی کنید و از اقدامات لازم دفاع کنید.

افکار عمومی و بحث درباره پیرامون دسترسی آزاد و ارزشهای کتابخانه از جمله آزادی فکری و حقوق بشر  را شکل دهید.

استراتژی دوم: عملکرد تخصصی را بهبود ببخشید و الهام بخش باشید:

منابع اصلی و اطلاعاتی که الهام بخش حرفه هستند را  تولید و توزیع کنید.

کمپین ها ، اطلاعات و سایر محصولات ارتباطی با کیفیت را به طور منظم برای مشارکت و انرژی بخشیدن به کتابخانه ها ارائه دهید.

استانداردها ، دستورالعمل ها و سایر مطالبی که بهترین تجربیات حرفه ای را پرورش می دهد ، گسترش دهید.

ابزارها و زیرساخت هایی که کار کتابخانه ها را پشتیبانی می کند، فراهم کنید.

استراتژی سوم : حوزه را متصل و قدرتمند کنید:

فرصت های عالی برای شبکه سازی و یادگیری رو در رو را  فراهم کنید.

از شبکه های مجازی و اتصالات، حمایت کنید.

حوزه را در سطوح ملی و منطقه ای توانمند کنید.

یادگیری هدفمند و پیشرفت حرفه ای را فراهم کنید.

استراتژی چهارم: نهاد ایفلا را بهینه کنید:

تداوم و ثبات مالی بلند مدت سازمان را بهبود ببخشید.

نیروی انسانی و شبکه های خود را  به طور موثر بسیج کنید.

عضویت ایفلا را افزایش داده  و در تنوع آن مشارکت کنید.

از طریق ارتباطات عالی و خلاقانه ، رؤیت پذیری ایفلا را افزایش دهید.

گفتنی است که واحد های حرفه ای و هیئت مدیره ایفلا، و تیم دفاتر مرکزی ایفلا، این سند را تهیه کرده است، و همچنین به ارزیابی نقاط قوت موجود ایفلا و تعهد آن به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد می پردازد. این استراتژی ها در12 آوریل 2019 توسط هیئت مدیره ایفلا تصویب شد که فایل آن از طریق این لینک در دسترس است.

 

ترجمه: الهه حسینی 

Please in order to facilitate your connection with Lisna pay attention to the following points while sending messages:
1- Avoid any insult to people, ethnics and races; avoid making fun and accusing others.
2- Since the messages will be published by your name, it is suggested to send them using your real name and your authentic E-mail address to help Lisna form a better discussion.
3- Please avoid using the name of persons (natural and legal), organizations, public and private institutions.
4- Pleas avoid sending repeated messages which were previously sent by other users.
5- Please avoid sending messages in other languages than English.
name:
Email:
* Comment:
Latest News