ششمین جلسه کارگروه RDA برگزار می‌شود

 به گزارش لیزنا، ششمین جلسه کارگروه و همچنین چهارمین جلسه آموزش RDA به طور هم زمان ساعت 9:30 روز یکشنبه ۲۴ آذر 1398 در محل کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار خواهد شد. 

دستور جلسه روز یکشنبه به شرح زیر خواهد بود:

*کارگاه آموزشی RDA

*ارائه مقاله پژوهشی مریم کیانفرد با موضوع خط مشی 

*ارائه گزارش توسط سرگروه تمامی کارگروه ها

یادآوری می‌شود در جلسه پیشین شش کارگروه برای پیگیری و پیشبرد کارها تشکیل شد که عبارتند از: کارگروه تعیین اشیای محتوایی؛ کارگروه تدوین خط‌مشی سازماندهی دانش بر اساس استاندارد آردی‌ای؛ کارگروه تعیین کارکردهای فهرست‌های کتابخانه‌های دانشگاهی؛ کارگروه تعیین واژگان‌های بومی و محلی ارزش‌های استانداردهای آردی‌ای و یونی‌مارک؛ کارگروه تعیین پروفایل کاربردی محتوایی و فراداده‌ای و کارگروه مستندسازی و انتشار تجربه پیاده‌سازی.