دوشنبه, 11 فروردين 1399 - 02:58
رسالت استادان و دانشجویان در شرایط بحرانی کنونی

رسالت استادان و دانشجویان در شرایط بحرانی کنونی

سعیده سلطانی طالع
سه شنبه, 05 فروردين 1399 - 03:27
توفیق اجباری!

توفیق اجباری!

زهرا سادات ریحانی
سه شنبه, 27 اسفند 1398 - 07:05
اینستاگرام بستری برای بازاریابی در کتابخانه‌ها

اینستاگرام بستری برای بازاریابی در کتابخانه‌ها

زینب صیامی
شنبه, 17 اسفند 1398 - 10:02
ما و اپیدمی اطلاعات (Infodemic)

ما و اپیدمی اطلاعات (Infodemic)

دکتر فریبرز خسروی
چهارشنبه, 14 اسفند 1398 - 10:48
بی سوادی سفید عدم انس با کتابخوانی

بی سوادی سفید عدم انس با کتابخوانی

زینب صیامی، میر احمد فاطمی
دوشنبه, 28 بهمن 1398 - 01:19
کنجکاوم کتابدار چه خواهد نوشت

کنجکاوم کتابدار چه خواهد نوشت

زینب صیامی
یکشنبه, 15 دی 1398 - 05:17
خانواده و فرهنگ کتابخوانی

خانواده و فرهنگ کتابخوانی

احمد خیری