برگزاری اولین کارگاه برنامه حافظه جهانی با حضور هفت کشور در ایران

اولین کارگاه بین المللی برنامه حافظه جهانی در ایران 27 الی 29 دی ماه در محل کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار می گردد.

در این کارگاه بیش از 60 تن از کارشناسان مراکز مهم کتابخانه ای و آرشیوی کشورهای جمهوری اسلامی ایران ، ترکیه ، زیمباوه ، قزاقستان ، استرالیا ، آذربایجان ، فیلیپین و قرقیزستان شرکت می کنند.

در این کارگاه که نخستین دوره آموزشی در تاریخ علوم کتابداری و آرشیوی ایران است که در آن کارشناسانی از 7 کشور جهان شرکت می کنند ، مباحث مرتبط با برنامه حافظه جهانی با تاکید بر حفاظت از میراث دیداری - شنیداری تدریس خواهد شد.

لازم به ذکر است تا کنون و در دو دوره حضور ایران در برنامه حافظه جهانی یونسکو سه اثر پیشنهادی کشورمان "شاهنامه بایسنقری" ، "اسناد اداری آستان قدس رضوی در دوره صفویه"  و "وقفنامه ربع رشیدی" به عنوان میراث جهانی ثبت شده اند.

کارگاه سال جاری که سومین کارگاه ملی ، در این حوزه در کشورمان می باشد ، اولین کارگاه بین المللی این برنامه در ایران خواهد بود که توسط کمیته ملی حافظه جهانی کشورمان و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ، موسسه فرهنگی اکو و کمیسیون ملی یونسکو برگزار می شود.

برنامه حافظه جهانی که از مجموعه برنامه های سازمان علمی ، فرهنگی و آموزشی ملل متحد - یونسکو است ، هر دو سال یک با از هر کشور دو اثر مکتوب را که از اهمیت ملی ، منطقه ای و بین المللی برخوردار باشد در صورت داشتن شرایط مناسب به عنوان میراث جهانی به ثبت می رساند.