اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت

 به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) ، اولین همایش کشوری تفکر انتقادی و نظام سلامت، با اهداف گردهمایی و تبادل نظر محققین، صاحبنظران و اندیشمندان کشور با ارائه تحقیقات انجام شده، به منظور گسترش مفهوم، تبیین اهمیت و ضرورت آن در سامان سلامت، آشنایی با ابزارها و روش های آموزش، ارزشیابی و اندازه گیری؛ همچنین نقش و چگونگی تأثیر تفکر انتقادی در ارتقاء کیفیت آموزش، خدمات، مراقبت و درمان برگزار خواهد شد. 

محورهای همایش بدین شرح می باشند:

1. مبانی نظری تفکر انتقادی

2. تفکر انتقادی و آموزش علوم سلامت

3. تفکر انتقادی و ارائه خدمات سلامت 

4. چالش ها و راهکارهای توسعه تفکر انتقادی

پیامدهای فردی و اجتماعی توسعه تفکر انتقادی

ضمناً مقالات پژوهشی اصیل در زمینه محورهای فوق در اولویت قرار می گیرند.

آخرین مهلت ارسال چکیده مقاله تا 30/9/1389 و نیز آخرین مهلت ارسال اصل مقالات تا 15/10/1389 می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به این آدرس مراجعه فرمایید.