آغاز اجرای طرح کتاب من در استان گیلان

 

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان گیلان، محمد احمدی پور د رحاشیه برگزاری آموزش کتابداران استان از آغاز اجرای طرح کتاب من د راستان گیلان خبر داد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان گیلان افزود: در اجرای این طرح 17 کارشناس فنی از 16 شهرستان استان شرکت داشتند هم چنین این طرح با هدف تهیه کتاب مورد نیاز برای اعضای کتابخانه می توانند با درخواست کتاب مورد نظر خود ظرف دو هفته َآن را دریافت نمایند.

همچنین مدیر کل کتابخانه ها ی عمومی استان افزود: سامانه طرح غنی سازی اوقات فراغت نیز با همکاری سازمان ملی جوانان د رکنار طرح کتاب من به کارشناسان آموزش داده می شود.