گرمای هوا و قطع اینترنت کتابخانه های آمریکا

 

 به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از سازمان اسناد و کتابخانه ملی،به علت افزایش دمای شدید هوا در ایالت جفرسون و از کار افتادن سیستم تهویه هوا در اتاق اصلی رایانه؛  اینترنت تمام کتابخانه های این منطقه به کلی قطع  و پس از ساعتها تلاش  بخشی از آن مجدد وصل شد

این افزایش دما  که باعث از  کار افتادن سیستم های اینترنتی کتابخانه های  این ایالات آمریکا شد تا کنون در تاریخ این کشور سابقه نداشته است .