گامی دیگر در جهت بروز شدن سامانه جستجوی مشروح مذاكرات مجلس

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا)،  با اضافه شدن اطلاعات متنی و تصويری مشروح مذاكرات جلسات 1 تا 198 (تا تاريخ 89.2.21) دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به سامانه جستجوی مشروح مذاكرات در سايت كتابخانه مجلس، يك گام ديگر در جهت بروز شدن مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی برداشته شد.

"مهدی احمدبيگی" كارشناس بخش فن آوری اطلاعات كتابخانه مجلس شوراي اسلامي، در این خصوص تصریح کرد:‌  اين بدان معناست كه در مرحله بعد و با رايزنی های صورت گرفته با اداره كل قوانين مجلس شورای اسلامی، تمهيدی انديشيده می شود تا در هر زمان، مشروح مذاكرات مجلس تا آخرين جلسه پياده سازی شده آن توسط اداره كل قوانين (حتی اگر يك يا دو روز قبل از آن بوده باشد) به سامانه جستجوی مشروح مذاكرات مجلس شورای اسلامی، افزوده شود.

وی گفت: انجام اين مرحله نيازمند يك همكاری بين بخشی خوب و دقيق ميان بخش فناوری اطلاعات كتابخانه مجلس و اداره كل قوانين می باشد كه انشاءالله صورت می پذيرد.