کارگاه آموزشی فهرست نویسی نسخ خطی در کتابخانه ملی برگزار شد


به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا)، به نقل از وب سایت مرکز اسناد و کتابخانه ملی، در این کارگاه یک روزه که با حضور اساتید بنام اين حوزه همچون استاد سيد عبدالله انوار نسخه‌شناس، فهرست‌نويس و مصحح نسخ خطي، استاد عارف نوشاهي نسخه شناس و فهرست نگار معروف پاكستاني، دکتر جاءالحق الحسيني نسخه شناس و دکتر رضا خانی پور عضو هیأت علمي سازمان اسناد و كتابخانه ملي برگزار شد، مباحث مختلف پيرامون فهرست نویسی نسخ خطی در گذشته و آينده مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

استاد عبدلله انوار در ابتداي اين كارگاه با اشاره به اهميت و نقش فهرست نويسي نسخ خطي در اطلاع رساني درست اين نسخ به مخاطبان گفت : فهرست نویسی خطی در زمان حال با گذشته بسیار متفاوت است و این علم در جهان در حال دگرگونی و به روز شدن است و اميدوارم با برگزاري اين كارگاه ها شاهد پیشرفت و به روز شدن فهرست نویسی خطی در ایران باشیم و گام به گام با علم روز جهانی پیش برویم .
در ادامه استاد عبدلله انوار به بررسی فهرست نویسی خطی حوزه نجوم؛ ریاضی و موسیقی و ويژگي هاي آن پرداخت .
استاد عارف نوشاهي نيز در اين كارگاه با موضوع روش هاي فهرست نويسي در پاكستان و تاريخچه آن اطلاعاتی را ارائه کرد.


مباحثي پيرامون خط و خوشنویسی در نسخ خطی و فهرست نویسی نسخ خطی در فراز و فرود تاریخ نيز از ديگر موضوعاتي بودند كه در اين كارگاه توسط دكتر خاني پور و دكتر حسيني به كارشناسان كتابخانه ها و مراكز مهم علمي و فرهنگي كشور همچون کتابخانه ملي؛ كتابخانه دانشگاه تهران؛ کتابخانه ملک؛ سازمان سمت؛ پژوهشکده هنر؛ موزه ملی ایران؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و دانشگاه تربیت مدرس آموزش داده شد.


گفتنی است، این کارگاه كه هفتمين كارگاه از مجموعه كارگاه هاي آموزشي سازمان اسناد و كتابخانه ملي در مورد نسخ خطي است به منظور ارتقاء سطح دانش و اطلاعات کارشناسان فهرست نویسی بخش نسخ خطي كتابخانه هاي مهم كشور برگزار شده است.