چالشهای پیش روی داوری نشریات علمی، بررسی شد

 

به گزارش خبرنگار لیزنا، نشست چالشهای پیش روی داوری نشریات علمی در سرای اهل قلم کارنامه نشر، در روز سوم نمایشگاه در ساعت 18 برگزار شد.

این نشست با حضور داریوش مطلبی، عضو هیات علمی گروه کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی و سردبیر کتاب ماه  کلیات، دکتر سعید رضائی شریف آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) و رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، دکتر یزدان منصوریان، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم، و دکتر غلامرضا فدائی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران برگزار شد.

داریوش مطلبی، دبیر نشست، ضرورت داوری مجلات در زمینه علمی را مطرح کرد و دکتر  فدایی در پاسخ به این سوال گفت: در درجه اول خود مجله و نشریه مهم است وجود نشریه بیانگر آن دانشگاه یا سازمان می باشد و از طریق آن خود را به نمایش گذارده و با دیگران ارتباط برقرار می کند.

وی افزود:  این نشریه است که حوزه را به ما می شناساند و وقتی اهمیت نشریه برای ما مسلم باشد پس داوری آن هم بسیار مهم است .

در ادامه دکتر  منصوریان به تعریف داوری اشاره کرد و گفت: داوری ارزیابی عالمانه، نقادانه، منصفانه و مسئولانه آثار علمی است و داوری در سه مرحله مرحله نگارش اثر ، در خلال نشر آن  و در موقع نقد آن صورت  میگیرد.

دکتر مطلبی بیان داشت: در چرخه داوری چه نکاتی باید رعایت شود؟

دکتر غلامرضا فدایی در پاسخ به این سوال گفت: اول مولف داوری از لحاظ صوری و محتوایی، دوم  سردبیری و هیئت تحریریه و سوم داوران که صاحب نظر و بی نظر باشند.

در ادامه نشست دکتر رضائی شریف آبادی گفت: اولین کسی که داوری می کند سردبیر است و بعد از آنکه هیئت تحریریه مقالات را بررسی کردند داورانی با توجه به تخصص آنها انتخاب می شوند. دومین آن اعضای هیئت تحریریه هستند و سوم داورانی که انتخاب شده اند.

وی ادامه داد: نکاتی که در داوری به عنوان معیار مد نظر قرار می گیرد دارای معبارهای محتوایی و ساختاری است.

در داوری چند احتمال وجود دارد. اینکه مقاله از نظر داوران بدون ویرایش پذیرفته می شود، یا مقاله ویزگیهای محتوای و ساختاری را دارا بوده ولی با ویرایش جزئی پذیرفته می شود، یا اینکه مقاله آماده انتشار نیست و ویرایش جدی لازم دارد، یا مقاله رد می شود و دیگر اینکه مقاله برای آن مجله مناسب نیست .

مقاله تکراری، بی مایه و مقالاتی که قابل چاپ نیستند ولی قابل اصلاح می باشند یادآوری می شوند . اگر شناخت مناسبی از داوران داشته باشیم می توان نظرات آنها را بی نظر دانست.

در ادامه نشست این سوال مطرح شد که آیا برای داوری در نشریات می توان چارچوب در نظر گرفت؟

در این خصوص بیان شد: اینکه دو قاعده را در نظر بگیریم؛ اول از داور خواسته شود با استفاده از تعدادی مولفه خاص امتیازهایی به ویژگیهای مقاله بدهد و دوم  با استفادده از دو قاعده کلی داوری را انجام داده و نظرات خود را بدهد.

همچنین عنوان شد: برای حل مشکلات در داوری پیش نویس یک فرم داوری جدیدی را ارائه کردند که در داوری مقالات مجله گنجیه اسناد و فصلنامه کتاب از آن استفاده می شود .

در پایان به مشکلاتی که در داوری مجلات وجود دارد اشاره شد و بحث هزینه، حجم مقالات، گستردن حلقه داوری، الزام دانشگاهها به ارائه مقاله قبل از دفاع از جمله این مشکلات عنوان شد.

خبرنگار: معصومه عبدالله وند