کد خبر: 46672
تاریخ انتشار: شنبه, 05 آذر 1401 - 07:20

داخلی

»

کتاب

کتاب «شاعر مُشتعل» منتشر شد

منبع : لیزنا
کتاب شاعر مُشتعل، مصاحبه تاریخ‌شفاهی با مظاهر مصفا با مصاحبه، تدوین و پژوهش پیمانه صالحی، از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران منتشر شد.
کتاب «شاعر مُشتعل» منتشر شد

به گزارش لیزنا، مظاهر مصفا استاد برجستة ادبیات فارسی در دانشگاه تهران، با بیش از پنج‌دهه حضور مستمر در محافل ادبی و فرهنگی، منشأ آثار ماندگاری در این عرصه بود. مروری بر کارنامة علمیِ وی، نمایان‌گر تنوع فعالیت‌های اوست: از تدریس در دانشگاه گرفته، تا مسئولیت‌های اجرایی، تألیف متون و سرایش اشعار خوش‌خوان و ماندگار.

اشعار مصفا در مورد افرادی همچون محمد مصدق و پرویز ناتل خانلری نشانگر حق‌شناسی اوست. او در محضر بزرگانی همانند جلال‌الدین همایی، ذبیح‌الله صفا، و بدیع‌الزمان فروزانفر پرورش یافت و خود نیز شاگردان بسیاری تربیت کرد. توانایی و شوق او در سرودن شعر به‌گونه‌ای بود که استاد فروزانفر او را «شاعرِی مُشتعل» نامید. مجموعه‌اشعار نسخه اقدم و توفان خشم، و متون نثر پاسداران سخن و قند پارسی ازجمله آثار اوست.

شاعر مُشتعل علاوه‌بر مقدمة تفصیلی تدوینگر، دارای پنج فصل و پیوست‌های کارنامه، نمونة اشعار، تصاویر، فهرست منابع و نمایه‌ است. فصل نخست، «خانواده، دورة ابتدایی و دبیرستان حکیم نظامی»، شرح پیشینة خانوادگی مصاحبه‌شونده، خاطرات کودکی و نوجوانی و دوران ابتدایی و متوسطه او را شامل می‌شود. فصل دوم، «دانشسرای عالی و دورة دکتری دانشگاه تهران»، ورود به‌ دانشسرا، تحصیل در دانشگاه تهران و علاقه‌مندی به زبان و ادبیات فارسی را روایت کرده است. فصل سوم، «تدریس در دبیرستان‌ها، ریاست فرهنگ قم و بازرس تعلیماتی»، فرازونشیب‌های ریاست فرهنگ قم و مدیریت مجله آموزش‌وپرورش را بررسی کرده است. فصل چهارم، «دانشگاه پهلوی شیراز و مدرسة عالی علوم اداری و قضایی»، به مرور فعالیت‌های مصاحبه‌شونده در دانشگاه شیراز، تدریس در دانشگاه تهران و نیز دیدگاه‌ها در مورد آموزش زبان و ادبیات فارسی پرداخته است. فصل پنجم، «سفر به پاکستان، دانشنامه‌نویسی و تألیفات»، مجموعه‌اشعار و متون نثر راوی را تجزیه‌وتحلیل کرده است.