لیزنا از نگاه یک استاد: مرتضی کوکبی
باسمه تعالی خبر رونمایی از پایگاه خبری لیزنا بنده را بسیار خرسند کرد. جای این پایگاه از مدّتها پیش در صحنۀ کتابداری و علم اطلاعات کشور خالی بود. صمیمانه آرزو میکنم که این پایگاه بزودی مایۀ معرفی هر چه بیشتر رشته در سطح جامعه شود. با توجه به علاقه مندی که در پایه گزاران این پایگاه میبینم و با توجه به اقبالی که پیش بینی میکنم از این پایگاه بشود برای آن آینده بسیار خوبی پیش بینی میکنم. پیام بنده به عنوان یک معلّم کتابداری خطاب به عزیزانی که پایه گزار این پایگاه هستند این است که با توکل به خداوند متعال و با ایمان به درستی راهی که در پیش دارند محکم و استوار گام بردارند و مطمئن باشند که ما در کنار آنان هستیم. برای همگی این عزیزان آرزوی موفقیت میکنم. مرتضی کوکبی