ششمین نشست ادبیات تطبیقی برگزار می شود

 به گزارش لیزنا روابط عمومی مرکز نشر دانشگاهی اعلام کرد: انجمن علمی ادبیات تطبیقی بعدازظهر پنجشنبه 29 تیرماه ساعت 18:30 ششمین نشست از سلسله نشست­های ادبیات تطبیقی را در سالن امیرخانی برگزار خواهد کرد.

 از این پس نیز در سلسله نشست­های ادبیات تطبیقی شاهد نقد و بررسی کتابی مرتبط با حوزۀ ادبیات تطبیقی خواهیم بود و این بار نیز، کتاب ادبیات عمومی و ادبیات تطبیقی سیمون جونز با ترجمۀ دکتر حسن فروغی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز و با حضور مترجم، مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

 یادآور می­شود پیش از آن نیز، به همت انجمن علمی ادبیات تطبیقی و با مشارکت خانۀ هنرمندان ایران و مرکز نشر دانشگاهی، ادبیات تطبیقی در حوزه­های زبانی مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

با برگزاری همایش ادبیات تطبیقی با عنوان «ادبیات تطبیقی در دهۀ کنونی و چشم اندازهای آن» در 24 خردادماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی دستاوردهای حاصل از پنج نشست گذشته به نقد گذاشته شد.