گزارش همایش سواد اطلاعاتی: کاربردها و چشم اندازها

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) روز گذشته (25 فروردین)، همایش دانشجویی سواد اطلاعاتی: کاربردها وچشم اندازها، در دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه سمنان برگزار شد.

 

این همایش به صورت منطقه­ا ی و توسط انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه سمنان و با پشتیبانی ریاست دانشکده، گروه کتابداری و اطلاع رسانی و پژوهش سرای دانشجویی کار خود را از ساعت 9 صبح آغاز کرد.

پس از تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پخش سرود جمهوری اسلامی ایران، آقای دکتر هرمزی، معاونت پژوهشی دانشگاه سمنان به اهمیت نقش سواد اطلاعاتی در امر آموزش پرداخت و تاکید کرد که همه رشته­ ها باید به این مقوله توجه خاص داشته باشند.

پس از ایشان، خانم سیروسی، دبیر انجمن علمی دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه سمنان و نیز دبیر اجرایی همایش، در مورد علت برگزاری همایش، روند برگزاری آن و نیز نحوه ارزیابی مقالات گزارشی را ارائه نمود. بعد از سخنان ایشان، ارائه مقالات آغاز شد.

خانمها پورنقی،و درزی و آقایان خسروی، فلاحی و زمانی مقالات خود را در حوزه سواد اطلاعاتی ارائه نمودند.

آقای قاضی زاده، دانشجوی دکتری کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز و مدرس کتابداری، به عنوان سخنران مدعو در زمینه اهمیت سواد اطلاعاتی در جامعه و نیز مدلهای جدید بازیابی اطلاعات به سخنرانی پرداخت.

در این همایش، پنل پرسش و پاسخ با حضور آقایان معرفت، قاضی زاده و اصنافی تشکیل شد که در این پنل سخنرانان به سوالات اعضای پنل و نیز شرکت کنندگان پاسخ دادند.

همینطور در این پنل در زمینه تقویت مهارتهای سواد اطلاعاتی کتابداران تاکید شد و این نکته مطرح شد که مقوله سواد اطلاعاتی باید مورد  توجه همه علوم باشد و از دوران کودکی باید این امر را در وجود افراد نهادینه نمود.

در نهایت، با حضور ریاست دانشکده، دکتر ایمان ا...بیگدلی، رحمان معرفت مدیر گروه کتابداری و اطلاع رسانی، و  آقای حسن آبادی، مسئول پژوهش سرای دانشجویی از برگزار کنندگان همایش و ارائه دهندگان مقالات تقدیر به عمل آمد.

شرکت کنندگان، از پوسترهای پذیرفته شده بازدید کردند. در حاشیه همایش نیز، نمایشگاه کتاب و مجلات در حوزه کتابداری که با همکاری انتشارات چاپار، برپا شده بود. همایش در ساعت 16 به کار خود خاتمه داد.