کد خبر: 42191
تاریخ انتشار: دوشنبه, 03 شهریور 1399 - 17:42

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

تدوین دستورالعمل مصاحبه تاریخ شفاهی درباره ویروس کرونا

منبع : روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
دستورالعمل انجام مصاحبه تاریخ شفاهی پژوهشکده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای به ثبت رساندن تجربه زیست روزهای کرونایی جمعی از فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ تدوین شد.
تدوین دستورالعمل مصاحبه تاریخ شفاهی درباره ویروس کرونا

به گزارش لیزنا، بر اساس این دستورالعمل چگونگی انجام مصاحبه و پیشبرد فرآیند آن با فرهیختگان و اهالی علم و فرهنگ مشخص و در اختیار دست اندرکاران این حوزه قرار گرفت.

همچنین برای ارتقای سطح کیفی مصاحبه های تاریخ شفاهی، دستورالعمل انجمن جهانی تاریخ شفاهی نیز ترجمه و در اختیار پژوهشگران و تدوین گران این پروژه قرار گرفت.

مصاحبه های تاریخ شفاهی با عنوان ثبت تجربه زیست تعداد قابل توجهی از افراد شاخص و فرهیختگان در حوزه علم و فرهنگ در زمان شیوع ویروس کرونا توسط پژوهشگاه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران انجام می شود و بر همین اساس لیستی از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور برای پیشبرد این مهم از بین روسای انجمن های علمی و فرهنگی، اساتید دانشگاه، فرهنگستان علوم، فرهنگستان ادب فارسی، فرهنگستان علوم پزشکی، انجمن جامعه شناسی، انجمن جمعیت شناسی وغیره تهیه شده است.

لازم به توضیح است، هم اکنون این لیست در کمیته مقابله با کرونای سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به دبیری غلامرضا ظریفیان رییس اندیشگاه این سازمان در حال بررسی برای تایید است.