ناشران غرفه‏آرايي را آغاز كردند

 

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از ستاد خبري بيست و سومين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران، ناشراني كه تمايل به استفاده از غرفه‌هاي خودساز داشتند، فعاليت خود را براي ساخت و آماده سازي غرفه‏هاي خود آغاز كردند.  

   تا امروز مرحله جانمايي غرفه‏ها در نمايشگاه كتاب تهران نهايي شده و برخي از غرفه‏ها در حوزه‏هاي آموزشي و كودك و نوجوان ساخت و اجراي غرفه هاي خود را آغاز كرده اند.