کد خبر: 41135
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 16 بهمن 1398 - 05:11

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

برنامه عملیاتی کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا منتشر شد

منبع : لیزنا
بنابر اعلام  فاطمه پازوکی رئیس اداره استاندارد نهاد کتابخانه‌های عمومی برنامه عملیاتی کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا منتشر شد.
برنامه عملیاتی کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا منتشر شد

به گزارش لیزنا، فاطمه پازوکی، عضو کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا  با اعلام این خبرگفت: این برنامه راهبردی که برای سالهای 2019 و 2020 تهیه شده در دو سطح مختصر و مفصل، برنامه زمانبندی فعالیتها را مشخص می کند. نسخه اولیه این برنامه در ایفلای 2019 در آتن تهیه شد و سپس تا پایان ژانویه مورد بررسی بیشتر قرار گرفت و نسخه نهایی آن اوایل فوریه منتشر شد. این برنامه عملیاتی بر سه موضوع تأکید می کند:

بازنگری در مجموعه «رهنمودهای خدمات کتابخانه عمومی ایفلا»؛

حصول اطمینان از کاربردپذیری بیانیۀ کتابخانه های عمومی ایفلا/یونسکو برای کتابخانه های قرن 21؛ و

پیشبرد آگاهی و دانش برای مشارکت کتابخانه های عمومی سراسر جهان.

عضو کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا در ادامه افزود: برای هریک از مأموریتها، طرح های عملیاتی به این ترتیب تعریف شده است:

دو طرح عملیاتی برای مأموریت نخست شامل: بازبینی دستورالعملهای خدمات کتابخانه عمومی ایفلا و بازنشر و اطلاع رسانی پیرامون دستورالعملهای بازنگری شده.

سه طرح عملیاتی برای مأموریت دوم، شامل:

بررسی و تعیین مواردی که در دستورالعملها نیازمند بازنگری است؛ برگزاری جلسه گروهی برای بازنگری دستورالعمل ها در دابلین (2020)؛ و بازنویسی پیش‌نویس برای بحث بیشتر میان ایفلا و یونسکو

و سه طرح برای مورد سوم، شامل:

تعیین و اعلام کتابخانه عمومی برتر سال (با حمایت موسسه Systemic)؛ تشویق كتابداران کتابخانه های عمومی به شركت در كنفرانس های ایفلا و نشستهای دوره ای با ارائه مقالات نوآورانه، پوسترها و جلسات تخصصی؛ و آگاهی بخشی و مشارکت بیشتر اعضاء کمیته.

وی در پایان ابراز کرد: علاقمندان برای ارائه نظرات و مشارکت در هریک از فعالیتها می توانند با کمیته کتابخانه های عمومی ایفلا ارتباط برقرار کنند. برنامه زمانبندی و جزئیات بیشتر از مراحل انجام هریک از مأموریتها در این نشانی آمده است:

 https://www.ifla.org/files/assets/public-libraries/publications/public_libraries_section_unit_action_plan_final_draft_october_2019_0.pdf