راه اندازي سايت انگليسي كتابخانه و موزه ملي ملك

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا) به نقل از فارس ، روابط عمومي كتابخانه و موزه ملي ملك اعلام کرد، اين سايت شامل معرفي بخش‌هاي مختلف مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك از جمله اداره موزه، اداره كتابخانه، اداره اطلاعات فرهنگي و حفاظت فني و همچنين بخش پژوهش ونشر است.
همچنين اين سايت امكان دسترسي آسان به ساير پايگاه‌هاي اينترنتي مؤسسات، موزه‌ها و كتابخانه‌هاي مرتبط با مجموعه ملك را فراهم كرده است.
سايت انگليسي مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك به آدرس www.malekmuseum.com و يا www.maleklibrary.com است.