کد خبر: 43129
تاریخ انتشار: یکشنبه, 05 بهمن 1399 - 10:41

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران- دی ماه 99

منبع : پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
دکتر محمدجواد دهقانی  گفت: میزان متوسط رشد روزانه بیماری به کمترین میزان خود از ابتدای شیوع بیماری در کشور رسیده است.
گزارش تحلیلی سامانه نماگر کووید-19 ISC در دنیا و ایران- دی ماه 99

به گزارش لیزنا، دکتر محمدجواد دهقانی سرپرست ISC گفت :اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) نشان می دهد که میزان افزایش جمعیت بیماران که در مهرماه از حدود 120 هزار نفر (از 425481 نفر به 545286 نفر) به 280 هزار نفر در آبان (545286 نفر به 828327 ) و سپس به 330 هزار نفر (از 828327 نفر به 1158384 نفر) در آذر افزایش یافته بود به کمتر از 184 هزار نفر (از 1158384 نفر به 1342134 نفر) در دی ماه رسیده است.

 دهقانی اظهار داشت: در شهریور به طور متوسط روزانه 2500 نفر، در مهرماه حدود 4500 نفر، در آبان حدود 9400 نفر و در آذرماه روزانه حدود 11000 نفر و در دی ماه روزانه 6100 نفر به جمع مبتلایان اضافه شده است. بدین ترتیب روند افزایشی میزان متوسط رشد روزانه مبتلایان کشور که از شهریور آغاز شده و از میزان 0.59 درصد به 0.84 درصد در مهر و سپس به 1.41 درصد در آبان رسیده بود بالاخره در آذرماه متوقف و به 1.13 درصد رسید و در دی ماه به 0.5 درصد کاهش یافت.      

وی افزود: بر این اساس میزان متوسط رشد روزانه بیماری به کمترین میزان خود از ابتدای شیوع بیماری در کشور رسیده است. بدین ترتیب از نظر میزان متوسط رشد بیماری، ایران در میان کشورهای همزمان (13 کشور همزمان در انتشار کووید -19: چین، روسیه، ترکیه، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ایران، کانادا، انگلیس، آلمان، پاکستان و ایتالیا) در انتهای جدول قرار داشته که این خود یک رکورد محسوب می‌شود. در حالی که اگر روند شیوع بیماری مطابق رشد متوسط آذرماه (متوسط روزانه 1.13 درصد) ادامه می یافت در آخر دی ماه جمعیت مبتلایان کشور به بیش از یک میلیون و 700 هزار نفر رسیده بود که با توجه به برنامه ریزی انجام شده و محدودیت های اعمالی، این میزان به یک میلیون و 342 هزار نفر رسیده است.

 دهقانی تصریح کرد: کاهش چشمگیر میزان رشد متوسط روزانه بیماری کشور از 1.13 درصد در آذرماه به 0.5 درصد در دی ماه در حالی است که این میزان برای برخی کشورها از جمله انگلیس، فرانسه و اسپانیا روند افزایشی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که ایران در میان کشورهای با جمعیت مبتلای بالا از نظر میزان متوسط رشد روزانه شیوع بیماری در آذرماه دارای جایگاه دهم بود که در دی ماه با 11 پله کاهش به جایگاه 21 رسیده است.

 سرپرست ISC گفت : بررسی ها نشان می دهد که خوشبختانه همزمان روند افزایشی میزان متوسط نرخ روزانه فوتی کشور نیز از آذرماه کاهش یافته و در ادامه در دی ماه به طور محسوسی کاهش یافته است. میزان رشد متوسط فوتی روزانه در شهریور 0.6 درصد، در مهر ماه به 0.83 درصد و در آبان به میزان 1.13 درصد افزایش یافته بود. خوشبختانه این روند در آذرماه  به 0.67 درصد و در دی ماه به 0.21 درصد کاهش یافته که کمترین میزان متوسط نرخ رشد فوتی در کشور از ابتدای شیوع بیماری می‌باشد. بدین ترتیب میزان رشد متوسط فوتی کشور در میان کشورهای همزمان کمترین میزان ممکن و قبل از کشور چین قرار دارد.

 دهقانی اضافه کرد: ایران از نظر شاخص متوسط میزان فوتی روزانه در میان کشورهای مبتلا با جمعیت بالا در آذر ماه دارای جایگاه هشتم بود که در دی ماه با 15 پله کاهش در جایگاه 23 قرار گرفته است.  از این رو تلاش و زحمات و برنامه ریزی های انجام شده توسط دست‌اندرکاران نظام سلامت و نیز رعایت شیوه نامه های بهداشتی توسط مردم عزیز قابل تقدیر و تشکر است. قطعا تداوم و استمرار برنامه های اعلام شده توسط ستاد ملی کورونا و بخصوص رعایت مصوبات و شیوه نامه های بهداشتی موجب کاهش تدریجی شیوع بیماری در کشور خواهد بود.

 سرپرست ISC گفت: جهت اطلاع میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی در دی ماه در 13 کشور همزمان به ترتیب نزولی به صورت زیر می‌باشد: آلمان 2.06 درصد، انگلیس 1.03 درصد، ترکیه 1 درصد، روسیه 0.91 درصد، کانادا 0.84 درصد، آمریکا 0.8 درصد، ایتالیا 0.64 درصد، پاکستان 0.57 درصد، برزیل 0.42 درصد، اسپانیا 0.35 درصد، ایران 0.21 درصد و چین 0.01 درصد بوده است. 

نتایج و آمار در سامانه کووید-19 به همراه تحلیل مربوط به 13 کشور همزمان (کشورهایی که انتشار بیماری در آنها تقریبا به طور همزمان پدید آمد) در ادامه آمده است.

 نمودار 1 روند شیوع بیماری در کشورهای همزمان که تا پایان آذر ماه با جمعیت بیماران کمتر از 3 میلیون نفر هستند را نشان می دهد. محور افقی بیانگر روز و در واقع آمار نشان داده شده مربوط با 5 ماه اخیر (اول شهریور الی آخر دی ماه) و محور عمودی جمعیت بیماران می باشد. در نمودار 1 این کشورها به ترتیب عبارتند از: فرانسه، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا، آلمان، ایران، کانادا، پاکستان و چین بوده و همان طور که در نمودار مشاهده می شود، در کشور ایران در طول 2 ماه اخیر روند افزایشی و شیب مربوطه تعدیل یافته است. در مقایسه با سایر کشورها ملاحظه می شود که روند افزایشی بدون وقفه در فرانسه، ایتالیا، ترکیه، اسپانیا و آلمان با شیب زیاد ادامه دارد. 

 نمودار شماره 2 روند تغییرات نرخ متوسط رشد بیماری روزانه برای 10 ماه اخیر در کشورهای همزمان با جمعیت زیر 3 میلیون مبتلا را نشان می دهد. همان طور که ملاحظه می شود علیرغم فراز و نشیب های نسبتا زیاد میزان تغییرات نرخ متوسط رشد بیماری در برخی کشورها بخصوص در طول 4 ماه گذشته این روند در دی ماه روند نسبتاً کاهشی داشته است. 

 

به منظور تجزیه و تحلیل آماری و دستیابی به نتایج بهتر با استفاده از اطلاعات مستخرج از سامانه کووید-19 مربوط به 13 کشور همزمان در طول 10 ماه گذشته آمار مربوطه در جدول 1 نشان داده شده است. در این جدول میزان متوسط رشد روزانه بیماری در هر ماه محاسبه و تمام مقادیر محاسبه شده در دی ماه (ستون 11 جدول) به ترتیب صعودی مرتب شده است.

میزان نرخ رشد متوسط در واقع متوسط‌گیری متحرک بر روی بازه های زمانی ماهانه بوده و در نتیجه اعداد به دست آمده قابل اعتماد بوده و با مقایسه این شاخص می‌توان به عملکرد کشورها در کنترل روند انتشار بیماری و نیز مقابله با بیماری پی برد. همان طور که ملاحظه می‌شود کشورهای انگلیس با 1.79 درصد، کانادا با 1.17 درصد، آلمان با 1.05 درصد و آمریکا با 1.03 درصد بیشترین میزان نرخ متوسط رشد روزانه شیوع بیماری در دی ماه را داشته اند و سایر کشورها دارای نرخ رشد متوسط روزانه زیر 1 درصد بوده اند.

 مقایسه عملکرد کشورها در آذر و دی نشان می دهد که جمهوری اسلامی ایران با کاهش متوسط نرخ رشد روزانه بیماری از 1.13 درصد به 0.5 درصد در دی ماه تقریبا در انتهای جدول کشورهای همزمان قرار گرفته است. به طوری که بعد از ایران کشور پاکستان با متوسط نرخ رشد روزانه 0.45 درصد و سپس کشور چین با 0.07 درصد قرار دارد.

 

 جدول 1: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری (درصد) در 10 ماه گذشته

در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

کشور

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

 

کل دنیا

7.92

2.46

1.96

1.7

1.46

1.01

0.93

1.12

0.97

0.76

 

انگلیس

12.29

2.22

0.67

0.25

0.3

0.68

2.31

2.11

1.1

1.79

 

کانادا

13.1

2.76

0.82

0.32

0.36

0.5

1.19

1.49

1.55

1.17

 

آلمان

7.8

0.67

0.25

0.21

0.42

0.56

1.19

2.83

1.75

1.05

 

آمریکا

14.29

2.44

1.33

1.76

1.27

0.64

0.67

1.2

1.34

1.03

 

اسپانیا

8.32

1.14

0.17

0.21

0.87

1.63

1.5

1.41

0.45

0.89

 

روسیه

19.62

6.71

2.21

1

0.64

0.52

0.89

1.16

1.12

0.8

 

ایتالیا

5.04

0.8

0.17

0.09

0.17

0.5

1.37

3.73

1.25

0.69

 

فرانسه

7.64

0.75

0.37

0.34

0.92

2.19

2.49

2.67

0.54

0.58

 

برزیل

14.65

6.89

4.51

2.28

1.7

0.83

0.51

0.43

0.62

0.57

 

ترکیه

20.06

1.9

0.7

0.57

0.48

0.57

0.5

0.7

5.26

0.57

 

ایران

5.08

1.4

1.64

1.04

0.82

0.59

0.84

1.41

1.13

0.5

 

پاکستان

10.07

5.63

4.5

1.46

0.31

0.16

0.2

0.43

0.73

0.45

 

چین

0.08

0.01

0.02

0.02

0.05

0.02

0.02

0.03

0.02

0.07

                       

در ادامه جدول 2 میزان نرخ رشد متوسط روزانه بهبودی 13 کشور همزمان را در 10 ماه اخیر نشان می دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در دی ماه (ستون 11 جدول) به ترتیب صعودی مرتب شده اند. همان طور که از جدول 2 پیداست میزان متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی دنیا در آذر ماه 1.01 درصد بوده که در دی ماه به 0.83 درصد کاهش یافته است. برای ایران میزان متوسط نرخ رشد بهبودی در آذر 1.37 درصد بود که به 0.83 درصد کاهش یافته است. در دی ماه متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی کشورهای آلمان 1.51 درصد، کانادا 1.39درصد، ایتالیا 1.16 درصد و آمریکا 1.11 درصد بوده و سایر کشورها زیر 1 درصد بوده است. 

 البته باید توجه داشت متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی علاوه بر اینکه تابعی از میزان رشد و انتشار بیماری است، تابعی از مسایلی نظیر طول درمان استاندارد برای ترخیص بیمار، ظرفیت پذیرش بیمار و امکانات بهداشتی کشورها نیز بوده و نمی‌توان انتظار داشت که متناسب با افزایش بیماران با همان نرخ میزان بهبودی افزایش یابد. با این حال میزان کوچک بودن متوسط رشد روزانه انتشار بیماری و بزرگتر بودن متوسط رشد بهبودی نشانه کنترل و مقابله و سرکوب بیماری خواهد بود.

جدول 2: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی (درصد) در 10 ماه گذشته

در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

کشور

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

کل دنیا

6.82

3.99

2.94

2.09

1.89

1.26

0.98

0.88

1.01

0.83

آلمان

25.16

1.93

0.39

0.25

0.3

0.56

0.72

2.2

2.16

1.51

کانادا

25.61

4.4

1.5

1.44

0.41

0.4

1.1

1.32

1.63

1.39

ایتالیا

8.54

3.38

1.21

0.26

0.13

0.21

0.55

2.38

3

1.16

آمریکا

23.93

5.61

3.33

2.09

1.79

1.04

0.89

0.9

1.26

1.11

روسیه

22.22

11.04

5.06

1.7

1.04

0.59

0.62

1.17

1.29

0.93

ایران

7.98

1.85

1.65

1.34

0.79

0.55

0.65

0.99

1.37

0.83

ترکیه

36.76

7.73

1.19

0.83

0.49

0.43

0.47

0.59

5.44

0.79

برزیل

34.34

7.01

5.58

3.14

2.18

1.22

0.68

0.44

0.48

0.63

پاکستان

17.94

6.45

5.74

4

0.93

0.23

0.18

0.2

0.73

0.53

فرانسه

14.68

1.76

0.63

0.22

0.23

0.3

0.49

1.11

0.7

0.48

چین

0.22

0.06

0.01

0.02

0.04

0.03

0.02

0.03

0.02

0.03

انگلیس

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

اسپانیا

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

NIL

نمودار 4 مقایسه میزان فوتی کشورهای همزمان با میزان جمعیت فوتی کمتر از 100 هزار نفر و بیش از 50 هزار را نشان می‌دهد. کشورهای امریکا با بیش از 411 هزار، برزیل بیش از 211 هزار نفر و هندوستان با 152 هزار نفر فوتی در میان کشورهای همزمان بیشترین فوتی را دارند و در این نمودار ظاهر نشده‌اند. مشاهده می شود که کشورهای انگلیس، ایتالیا، فرانسه، روسیه، ایران و اسپانیا به ترتیب تا دی ماه بیشترین فوتی را داشته اند. همان طور که از نمودار ملاحظه می‌شود میزان فوتی روزانه همه کشورها بجز ایران و اسپانیا روند افزایشی دارند. به طور خاص افزایش شیب فوق برای کشور انگلیس در دی ماه به طور کامل مشهود است. 

جدول 3 میزان نرخ رشد متوسط روزانه فوتی 13 کشور همزمان را در 10 ماه اخیر نشان می دهد. لازم به ذکر است تمام مقادیر محاسبه شده در دی ماه (ستون 11 جدول) به ترتیب صعودی مرتب شده اند.

 همان طور که از جدول 3 پیداست میزان متوسط رشد روزانه فوتی دنیا از 0.71درصد در آذر به 0.66 درصد در دی ماه کاهش یافته در حالی که در ایران میزان متوسط نرخ رشد روزانه فوتی در آبان از 1.13 درصد به 0.67 درصد در آذرماه کاهش و مجددا در دی ماه به میزان 0.21 درصد کاهش یافته است. در دی ماه آلمان با متوسط نرخ فوتی روزانه 2.06 درصد، انگلیس 1.03 درصد، ترکیه با 1 درصد بالاترین میزان را در میان کشورهای همزمان داشته و نرخ رشد فوتی سایر کشورها زیر 1 می باشد. لازم به ذکر است که ایران با متوسط نرخ رشد فوتی روزانه 0.21 درصد در دی ماه در انتهای جدول قرار گرفته است. بعد از ایران کشور چین با متوسط نرخ رشد فوتی روزانه 0.01 درصد قرار دارد.

جدول 3: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19 - متوسط نرخ روزانه فوتی (درصد) روزانه در10 ماه گذشته

در 13 کشور همزمان (کشورهای همزمان در شیوع بیماری)

کشور

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

کل دنیا

10.19

2.29

1.22

0.91

0.89

0.62

0.54

0.65

0.71

0.66

آلمان

18.58

1.92

0.3

0.08

0.06

0.06

0.18

1.15

2.17

2.06

انگلیس

18.45

2.48

0.21

0.1

0.04

0.03

0.19

0.7

0.73

1.03

ترکیه

25.93

2.48

0.54

0.37

0.33

0.72

0.77

0.81

1.36

1

روسیه

21.69

7.12

3.52

1.48

0.86

0.61

0.83

1.17

1.23

0.91

کانادا

18.52

4.75

1.19

0.18

0.08

0.06

0.22

0.48

0.77

0.84

آمریکا

20

2.83

0.89

0.55

0.72

0.43

0.36

0.46

0.75

0.8

ایتالیا

7.16

1.03

0.25

0.05

0.04

0.03

0.11

0.93

1.17

0.64

پاکستان

15.3

6.48

4.37

1.7

0.34

0.11

0.14

0.41

0.71

0.57

فرانسه

15.47

1.18

0.19

0.06

0.04

0.09

0.28

1.17

0.76

0.55

برزیل

23.7

7.03

3.45

1.56

1.16

0.62

0.42

0.28

0.35

0.42

اسپانیا

12.26

1.03

0.07

0.02

0.05

0.2

0.39

0.73

0.47

0.35

ایران

5.15

1.11

0.97

1.4

1.13

0.6

0.83

1.13

0.67

0.21

چین

1.2

0.01

0

0

 

 

0

0

0

0.01

 نمودار 5 میزان متوسط نرخ رشد روزانه شیوع بیماری، متوسط نرخ رشد روزانه بهبودی و نیز متوسط نرخ رشد روزانه فوتی ایران را در ماه های گذشته نشان می‌دهد. ملاحظه می‌شود که میزان متوسط نرخ رشد بیماری و نیز نرخ رشد فوتی روزانه در آذرماه کاهش یافته و میزان متوسط نرخ رشد بهبودی افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد می توان به روند کنترل بیماری در سطح کشورامیدوار شد. کاهش میزان متوسط رشد روزانه بیماری به 0.21 درصد در دی ماه در طول کل زمان یک ساله شیوع بیماری در کشور به عنوان رکوردی بی نظیر ثبت خواهد شد. تلاش و کوشش حفظ و کاهش بیش از پیش این رکورد در ماههای آینده نوید بخش پایان تدریجی بیماری در سراسر کشور خواهد بود.

 در جدول 4 مشخصات آماری کشورهای دنیا با بیش از 600 هزار بیمار مبتلا به ویروس کووید- 19 تا پایان دی ماه 99 و شامل 26 کشور نشان داده شده است. میزان کل جمعیت بیماران در دنیا با افزایش حدود 20 میلیون نفر در دی ماه از 77 میلیون نفر به بیش از 96 میلیون نفر رسیده است. میزان افزایش جمعیت مبتلایان در آذر ماه نیز 20 میلیون نفر بوده است. با توجه به نرخ رشد متوسط روزانه 0.76 درصد احتمالا در پایان بهمن ماه جمعیت بیماران در کل دنیا به بیش از 120 میلیون خواهد رسید. در دی ماه ایران با بیش از 1 میلیون و 340 هزار نفر مبتلا در جایگاه 16 دنیا قرار دارد. همچنین با نرخ رشد متوسط روزانه مبتلایان 0.5 درصد در جایگاه 21 و با متوسط نرخ رشد روزانه فوتی 0.21 درصد در جایگاه 23 دنیا قرار دارد. لازم به ذکر است که ایران در آذرماه از نظر جمعیت مبتلایان در جایگاه 15 دنیا، از نظر رشد متوسط روزانه مبتلایان در جایگاه دهم و از نظر متوسط نرخ رشد روزانه فوتی در جایگاه هشتم دنیا قرار داشت.

جدول 4: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید-19: متوسط نرخ رشد روزانه، متوسط نرخ رشد روزانه فوتی و آمار تجمعی مبتلایان در دی ماه برای کشورهای با جمعیت مبتلای بیش از 600 هزار نفر

متوسط نرخ رشدروزانه فوتی (درصد)

آمار کل تجمعی

فوتی

نام کشور

ردیف

متوسط نرخ رشد روزانه بیماری

(درصد)

نام کشور

ردیف

آمار کل تجمعی مبتلا

نام کشور

ردیف

0.66

2,064,307

کل دنیا

 

0.76

کل دنیا

 

96,609,636

کل دنیا

 

2.06

49,244

آلمان

1

1.79

انگلیس

1

24,809,841

آمریکا

1

1.48

38,288

آفریقای ج

2

1.3

آفریقای ج

2

10,596,442

هندوستان

2

1.18

14,750

ج چک

3

1.23

ج چک

3

8,575,742

برزیل

3

1.03

91,470

انگلیس

4

1.17

کانادا

4

3,612,800

روسیه

4

1

24,328

ترکیه

5

1.12

اندونزی

5

3,466,849

انگلیس

5

0.98

26,590

اندونزی

6

1.05

آلمان

6

2,938,333

فرانسه

6

0.95

33,698

لهستان

7

1.03

آمریکا

7

2,400,598

ایتالیا

7

0.91

66,623

روسیه

8

0.98

هلند

8

2,399,781

ترکیه

8

0.84

18,266

کانادا

9

0.89

اسپانیا

9

2,370,742

اسپانیا

9

0.8

411,520

آمریکا

10

0.85

کلمبیا

10

2,071,636

آلمان

10

0.8

21,046

اکراین

11

0.8

روسیه

11

1,939,071

کلمبیا

11

0.76

13,162

هلند

12

0.77

مکزیک

12

1,819,569

آرژانتین

12

0.67

49,402

کلمبیا

13

0.69

ایتالیا

13

1,649,502

مکزیک

13

0.64

83,157

ایتالیا

14

0.64

اکراین

14

1,443,828

لهستان

14

0.63

17,369

رومانی

15

0.62

لهستان

15

1,356,716

آفریقای ج

15

0.61

141,248

مکزیک

16

0.58

فرانسه

16

1,342,134

ایران

16

0.55

71,342

فرانسه

17

0.57

برزیل

17

1,167,655

اکراین

17

0.42

211,511

برزیل

18

0.57

ترکیه

18

1,073,214

پرو

18

0.35

54,173

اسپانیا

19

0.56

آرژانتین

19

927,380

اندونزی

19

0.34

20,472

بلژیکy

20

0.56

رومانی

20

921,580

هلند

20

0.33

46,066

آرژانتین

21

0.5

ایران

21

899,573

ج چک

21

0.29

17,573

شیلی

22

0.49

شیلی

22

719,751

کانادا

22

0.21

56,973

ایران

23

0.29

بلژیک

23

697,898

رومانی

23

0.18

39,044

پرو

24

0.25

پرو

24

679,771

بلژیک

24

0.16

152,754

هندوستان

25

0.18

هندوستان

25

677,151

شیلی

25

0.07

12,962

عراق

26

0.15

عراق

26

609,852

عراق

26

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید-19 و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید-19 (ISC COVID-19 Visualizer) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشر شده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید-19 بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.ac/covid19/)) بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) https://www.isc.ac)) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در فروردین ماه با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D8 (D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی (Chatham House) لندن به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing8.org/) قرار گرفت.

 در حال حاضر حدود 18009 مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید-19 در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می‌شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با 2812، 2406 و 1224 مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (1179 مدرک)، فرانسه (447 مدرک)، کانادا (439 مدرک)، هند (417 مدرک)، آلمان (412 مدرک) و استرالیا (335 مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند. ضمنا کشور ایران با 283 مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته های جدید در خصوص ویروس کووید-19 دارد. در این سامانه همچنین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صادر شده توسط سازمان‌های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی (WHO) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید–19 قرار دارد که می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد.