بیست و سومین شماره نشریه اطلاع شناسی منتشر شد

 

به گزارش پایگاه خبری کتابدرای و اطلاع رسانی ایران (لیزنا)، بیست و سومین شماره این فصلنامه که به تازگی رتبه علمی پژوهشی دریافت کرده است در 204 صفحه منتشر شد.

سردبیر  نشریه اطلاع شناسی دکتر نرکس نشاط و مدیر مسئول آن دکتر عباس حری است.

اعضای هیات تحریریه این فصلنامه دکتر عباس حري، دکتر زهير حياتي، دکتر فريده عصاره، دکتر رحمت الله فتاحي، دکتر عبدالحسين فرج پهلو، دکتر جعفر مهراد و دکتر نرگس نشاط هستند.

در این  شماره مقالات زیر منتشر شده است:

 • پارادايم هاي نظري و نظريه پردازي در علم اطلاعات
  دكتر نرگس نشاط ص 3
 • اطلاعات و ارتباطات : اشتراكات ، افتراقات و برهمكنش ها
  رسول زوارقي ص 23
 • مصورسازي اطلاعات و كاربردهاي آن در كتابداري و اطلاع رساني
  جواد عباس پور ص 47
 • تبيين بسامد استنادي به عنوان جنبه اي متفاوت از شمارش استنادي در ارزيابي پژوهش
  دكتر عباس حري ، زهرا عزيزخاني ص 61
 • تعيين رابطه بين خوداستنادي و ضريب تاثير در مجلات دسترسي آزاد حوزه علوم فني و مهندسي در پايگاه هاي اطلاعاتي ISI و DOAJ
 • رودابه ترابيان ، دكتر محمدرضا قانع ص 71
 • تاثير پژوهشي و استنادي نشر دسترسي آزاد ، مروري بر متون
  حسين پاشايي راد ، دكتر غلامرضا فدايي عراقي ، دكتر علي رشيدي ص 87
 • ساختار كتابخانه ديجيتال
  مهدي عليپور حافظي ص 119
 • اينترنت به عنوان يكي موضوع پژوهش
  آنت . ن . ماركهام مترجم:سيدكاظم حافظيان رضوي ، مصطفي احمدي ص 143
 • خود- استنادي و ضريب تاثير نشريات ايراني نمايه شده در گزارش هاي استنادي نشريات فارسي پايگاه استنادي علوم جهان اسلام طي سال هاي 2002-2006
  دكتر محمدرضا قانع   ص 179    (انگليسي)