کد خبر: 41025
تاریخ انتشار: یکشنبه, 22 دی 1398 - 10:00

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

جلسه مشترک اندیشگاه کتابخانه ملی و مدیران گروه‌های علم اطلاعات برگزار شد

منبع : لیزنا
جلسه مشترک اندیشگاه کتابخانه ملی و مدیران گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی سه شنبه دهم دی ماه  ساعت ۱۰,۳۰ تا ۱۳.۳۰ در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.
جلسه مشترک اندیشگاه کتابخانه ملی و مدیران گروه‌های علم اطلاعات برگزار شد

به گزارش لیزنا، جلسه مشترک اندیشگاه کتابخانه ملی و مدیران گروه های علم اطلاعات و دانش شناسی سه شنبه دهم دی ماه  ساعت ۱۰,۳۰ تا ۱۳.۳۰ با حضور دکتر سعید رضائی شریف آبادی؛ عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) ، دکتر معصومه کربلاآقائی کامران؛ عضو هیات علمی و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا(س)، دکتر ظریفیان رئیس اندیشگاه کتابخانه ملی ، دکتر فریبرز خسروی، دکتر میترا صمیعی؛ مسئول کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر ابراهیم افشار، دکتر سعید اسدی؛ مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد، دکتر محمد حسن زاده؛ دبیر گروه برنامه ریزی و گسترش رشته علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت عتف و دکتر داریوش علیمحمدی؛ مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی، در سازمان اسناد و کتابخانه ملی برگزار شد.

در ابتدای نشست دکتر ظریفیان رئیس اندیشگاه کتابخانه ملی ضمن خیر مقدم  به حضار، به ماموریت اندیشگاه سازمان و نوآورانه بودن آن اشاره کرد، و به تاریخچه ای از شروع فعالیت اندیشگاه از زمان ریاست دکتر صالحی امیری پرداخت.

رئیس اندیشگاه کتابخانه ملی در ادامه  یادی از مرحوم دکتر قانعی راد، رئیس پیشین اندیشگاه کتابخانه ملی کرد و شکل گیری سه کارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی، ایران شناسی و اسلام شناسی، مولفان اندیشه ورز را مطرح کرد.

دکتر سعیدرضائی شریف آبادی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س) به معرفی اعضای کارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی پرداخت و اعلام کرد: دکتر سعید رضائی شریف آبادی رئیس کارگروه و اعضای کارگروه؛ دکتر فریبرز خسروی، دکتر ظریفیان، دکتر ابراهیم افشار، سید ابراهیم عمرانی، دکتر غلامرضا عزیزی، دکتر داریوش علیمحمدی هستند.

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)  بر مسائل زیر تاکید کرد:

همکاری اندیشگاه، انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و گروههای آموزشی برای برگزاری جلسات هم اندیشی

پرداختن به آموزش و پژوهش و سایر حوزه ها در جلسات هم اندیشی

در ادامه دکتر فریبرز خسروی ضمن اشاره به  مشکلات آموزشی جاری به فعالیت های گروه برنامه ریزی و گسترش علم اطلاعات و دانش شناسی، تصویب برنامه های متنوع و اجرای ناقص آن، لزوم میان رشته ای شدن علم اطلاعات و دانش شناسی پرداخت و تصویب برنامه هائی که قبلا مطالعات نیازسنجی صورت نگرفته است را نقد کرد.

دکتر میترا صمیعی، مسئول کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی گفت : در کنگره پنجم ۲۱ چالش آموزش رشته مطرح شد که نیاز به پیگیری دارد و تعامل بیشتر در زمان بازنگری رشته ها با صاحب‌نظران از ملزومات است . وی در پایان بر ایجاد کمیته میان رشته ای با همکاری انجمن و گروه برنامه ریزی و گسترش رشته تاکید کرد.

دکتر سعید اسدی مدیرگروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شاهد بر ایجاد رشته هائی که شاید مخاطب چندانی وجود ندارد؛ ورودی کم و ضعیف دوره کارشناسی؛ تأمل بیشتر در بحث میان‌رشته ای تاکید کرد.

دکتر ابراهیم افشار تصریح کرد: در بسیاری از گروههای آموزشی رشته در خارج از کشور دوره کارشناسی حذف شده است.

وی در ادامه گفت:کسی که در کتابخانه کار می کند چه مهارت هائی نیاز دارد؟ خروجی دانشگاهها در رشته چه کسانی هستند و بازار کارشان کجاست؟

دکتر محمد حسن زاده، دبیر گروه برنامه ریزی و گسترش رشته علم اطلاعات و دانش شناسی وزارت عتف: برگزاری جلسات به صورت آنلاین برای مشارکت افراد بیشتری از سراسر کشور را پیشنهاد داد و در ادامه  به ارائه گزارشی از فعالیت گروه برنامه ریزی و گسترش در  سه مقطع زمانی قبل از ۱۳۸۶، ۱۳۸۶-۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا کنون پرداخت.

وی در ادامه به چالش های اساسی پیش روی گروه از جمله اجرای ضعیف دوره ها، همکاری ضعیف گروه ها، کمبود پشتیبانی (ستاد)، و تغییرات ستاد وزارتخانه و لزوم هماهنگی برنامه ریزی و گسترش  پرداخت.

دکتر معصومه کربلاآقائی کامران، عضو هیات علمی و مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه الزهرا(س) ضمن مرتبط بودن مسائل رشته با مسائل کلان کشور، گزارشی از بازنگری کارشناسی ارشد مطالعات آرشیوی ارائه کرد و در ادامه بر مسائل زیر را عنوان کرد:

مطالعه اولیه توسط دانشجویان درباره وضعیت رشته در جهان

جلسه با دانش آموختگان رشته و محل فعالیت بر اساس اشتغال آن ها

حوزه بندی دروس رشته و سراغ متخصصان حوزه رفتن

تشکیل جلسه مشترک با متخصصان آرشیو

درخواست از افراد برای ارسال سرفصل

بررسی سرفصل های دریافتی در جلسات گروه

دکتر داریوش علیمحمدی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی گفت: باید بازنگری ها با سرعت بیشتری صورت بگیرد و ارزیابی گروهها یک ضرورت است و در گذشته انجمن کتابداری و اطلاع رسانی اقداماتی انجام داده است .ضعف مدیریت کلان دانشگاهها بر عملکرد گروهها هم تأثیر منفی می‌گذارد. وی همچنین به کیفیت پائین آموزش رشته اشاراتی کرد.

 

گزارش: اعظم رستگار