ارزیابی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی از مهارت­های نوشتن خود

به گزارش پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران (لیزنا)، دکتر یزدان منصوریان پژوهشگر و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران که از سوی  دپارتمان مطالعات اطلاع رسانی و رسانه های تعاملی  دانشگاه تمپر در کشور فنلاند به این دانشگاه دعوت شده بودند، در روز  5 آگوست 2010(14 مرداد 1389) در دپارتمان مطالعات اطلاع رسانی و رسانه های تعاملی این دانشگاه  سخنرانی ای  با موضوع " ارزیابی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی از مهارت­های نوشتن خود: یک مطالعه موردی کیفی"  (LIS Students’ Assessments of their own Writing Skills: A Qualitative Case Study)  ارائه کرد.

هدف از انجام تحقیق مذکور، این بود که  دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی چگونه توانایی نوشتن خود را ارزیابی می­کنند و آن­ها اهمیت این مهارتها را در دوران تحصیلات خودشان چگونه درک می کنند؟

پژوهش مذکور در نیمسال اول تحصیلی 10-2009 انجام شده است و جامعه آماری این  پژوهش را 54 نفر از دانشجویان سال سوم دوره لیسانس دانشگاه تربیت معلم تهران ، تشکیل داده اند.

استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران، دامنه احساسات موجود درباره نوشتن را این گونه در این پژوهش طبقه بندی کرده است: اعتماد/اطمینان به خود، تقریبا" مطمئن به خود/نسبتا" مثبت، پیشرو، علاقه مند/ مشتاق، امیدوار/ خوش بین، مردد/ تأمل کننده،  ناامید، بی تفاوت، بی رغبت/ عدم اشتیاق.

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت معلم تهران، مهارت­های نوشتاری پایه را شامل مهارت­های توصیف و تشریح، مهارت­های تفسیر و تحلیل، مهارت­های گرامری و ساختاری، مهارت­های سازگاری و ارتباط(مطالب)، مهارتهای ارجاع دهی و استناد دهی بیان کرده است.

نتایج این پژوهش حاکی از آن بوده است که سودمندی تکالیف، تأثیر تمرین، آگاهی درباره قوانین نوشتن، اعتماد به نفس در نوشتن، تأثیر یادگیری و خود ارزیابی از نتایج مثبت نوشتن است.

دانشجویان مورد پژوهش مهارت­های کم در خصوص علامت گذاری، دانش گرامری و ساختاری، داشتن طرح، چارچوب و ساختار نوشتاری روشن برای نگارش پژوهش، را از نقاط ضعف خود دانستند.

این گروه از دانشجویان، جستجو و مرور اطلاعات، گردآوری منابع، تایپ متن، نوشتن کتابشناختی، مرور پیش نویس آخر، به اشتراک گذاری اطلاعات و نوشتن نتایج را آسان ترین بخش های فرآیند نوشتن  و انتخاب موضوع، خاص کردن موضوع، استفاده از اطلاعات زیاد، کمبود اطلاعات، نوشتن مقدمه، گسترش اولین پیش نویس، ترجمه از زبان انگلیسی، ترجمه و تفسیر، نوشتن نتیجه گیری، ساختاربندی، خلاصه نویسی، پیوند بین بخش های مختلف متن، نقطه گذاری، انجام تکلیف تا زمان مقرر، تمرکز را سخت ترین بخش فرآیند نوشتن می دانستند.

تأثیرات مثبت تکالیف نوشتن از دیدگاه آن­ها تأثیر یادگیری، افزایش واژگان، افزایش عزت نفس، تمرین بر زمینه موضوعی، سودمندی تکالیف و کارهای مرتبط با نوشتن  است. ابهام در نمره دهی، حجم تکلیف، نامناسبی موضوع،نمره دهی غیر عادلانه و ناکامی تأثیرات منفی تکالیف نوشتن از دیدگاه آنان است.

استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران در این سخنرانی بیان داشت که بیشتر شرکت کنندگان در این پژوهش، بر اهمیت مهارت­های نوشتن در آینده شغلی شان تأکید داشته­اند و بر این باور بوده­اند که مهارت­های نوشتاریشان باید قبل از فارغ التحصیلی بهبود یابد. سخت ترین و آسان ترین بخش ها در فرآیند نوشتن برای دانشجویان مختلف، متفاوت است.

وی در نهایت عنوان کرد که ما باید در شکل و ساختار تکالیف انعطاف پذیر باشیم و به دانشجویان اجازه دهیم که روش های مختلف تمرین را امتحان کنند. و این بسیار مهم است که نقاط ضعف و قوت  نوشتن دانشجویان را در انجام تکالیف شان دریابیم چرا که اساتید با آگاهی در این مورد قادر خواهند بود در بهبود مؤثر تر مهارتهای نوشتن به دانشجویان خود کمک کنند.

 همچنین دکتر یزدان منصوریان  عناوین ذیل را از نشریات مفید در این زمینه دانستند:

 

  • English for specific purposes,
  • Journal of English for academic purposes,
  • Journal of second language writing,
  • Journal of research in reading, 
  • Journal of technical writing and communication