کد خبر: 44665
تاریخ انتشار: سه شنبه, 25 آبان 1400 - 07:11

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

برنامه نشست‌های ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات

نشست«کتابخانه‌ تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر» در دو روز برگزار می‌شود

منبع : لیزنا
نشست اول کتابخانه‌ تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱ برگزار و نشست دوم در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در پنل ادوبی کانکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.
نشست«کتابخانه‌ تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر» در دو روز برگزار می‌شود

به گزارش لیزنا، نشست اول کتابخانه‌ تخصصی و برنامه‌ریزی و بهبود مستمر با عنوان «تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی ایران با تاکید بر تحولات نوین» در تاریخ سه‌شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۹ تا ۱۱  و نشست دوم در تاریخ چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ از ساعت ۱۱ تا ۱۳ در پنل ادوبی کانکت انجمن علمی کتابداری و اطلاع رسانی برگزار خواهد شد.

 دبیر نشست اول گیتی حیدری، مسئول کمیته کتابخانه‌های تخصصی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، است و اعضای نشست به شرح زیر اعلام شده اند:

  • ابراهیم عمرانی (دبیر شورای تامین منابع علمی وزارت عتف وعضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی )
  • فرامرز مسعودی (مشاور اطلاعاتی شرکت ملی فولاد ایران و مسئول کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران)
  • دکتر جیران خوانساری (مدیر اسبق کتابخانه تخصصی شر کت توانیر و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی )
  • دکتر حمید رادفر (عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

توجه به رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی، به ویژه تاثیر تحول دیجیتال بر فرایندهای کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در نتیجه، تنوع اسناد تولیدشده از فزایندها، بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در سازمان‌ها و ضرورت تدوین استاندارد متناسب با تحولات نوین، تاکید بر دو اصل “جامعیت” و “یکپارچگی” در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در استاندارد از جمله مباحث این نشست است. نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در فرایند مدیریت دانش سازمانی و مستندسازی منابع درون سازمانی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و دامنه فعالیت‌ها، مجموعه، سازماندهی، پشتیبانی، بازاریابی، خدمات و حفاطت و نگهداری نیز محورهای بحث این نشست هستند.

 

محورهای موضوعی نشست اول به شرح زیر است:

بازتعریف کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی با توجه به تحولات دیجیتال؛ نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در فرایندهای مدیریت دانش سازمانی؛ رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه ها و مراکز اسناد تخصصی.

 دبیر نشست دوم فرامرز مسعودی، مشاور اطلاعاتی شرکت ملی فولاد ایران و مسئول کمیته برنامه ریزی و بهبود مستمر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، است و اعضای نشست به شرح زیر اعلام شده اند:

  • دکتر میترا صمیعی (دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)
  • دکتر رضا رجبعلی بگلو (رئیس پژوهشکده علوم اطلاعات و استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)
  • امیر ریسمانباف (رییس مرکز اطلاع رسانی سازمان آب و برق خوزستان و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)
  • دکتر مهدی علیپور حافظی (استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه علامه طباطبائی و عضو کارگروه تخصصی تدوین استاندارد کتابخانه تخصصی)

توجه به رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی، به ویژه تاثیر تحول دیجیتال بر فرایندهای کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در نتیجه، تنوع اسناد تولیدشده از فزایندها، بازتعریف نقش و جایگاه کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی در سازمان‌ها و ضرورت تدوین استاندارد متناسب با تحولات نوین، تاکید بر دو اصل “جامعیت” و “یکپارچگی” در کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی و در استاندارد از جمله مباحث این نشست است. نقش کتابخانه ها و مراکز اسناد تخصصی  در فرایند مدیریت دانش سازمانی و مستندسازی منابع درون سازمانی، نیروی انسانی، ساختار تشکیلاتی و دامنه فعالیت‌ها، مجموعه، سازماندهی، پشتیبانی، بازاریابی، خدمات و حفاطت و نگهداری نیز محورهای بحث این نشست هستند.

محورهای موضوعی نشست دوم به شرح زیر است: 

بازتعریف کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی با توجه به تحولات دیجیتال؛ نقش کتابخانه‌ها و مراکز اسناد در فرایندهای مدیریت دانش سازمانی؛ رویکردهای نوین در تدوین استاندارد کتابخانه‌ها و مراکز اسناد تخصصی.

ششمین کنگره متخصصان علوم اطلاعات از ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه برگزار خواهد شد و ۱۹ نشست تخصصی با حضور خبرگان موضوعی به بحث و تبادل نظر در حوزه های مرتبط پرداخته خواهد شد. 

برای کسب اطلاعات مربوط به حضور در کنگره به این لینک مراجعه نمایید.