کتابخانه کنگره دسترسی به سایت ویکی لیکس را مسدود کرد

 

به گزارش لیزنا، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید دستور داده است که سازمان های فدرال در مجموع و هر یک از کارمندان فدرال و کارفرمایان به صورت فردی موظف به حفاظت از  اطلاعات رده بندی شده طبق همه قوانین قابل اجرا و نیز حفاظت از یکپارچگی سیستم های فناوری اطلاعات دولتی هستند.

بنابراین کتابخانه کنگره  بیانیه ذیل را برای پاسخگویی به کاربران و گزارشگران در اعتراض به این مسدود سازی تهیه کرده است:

" کتابخانه تصمیم گرفته است که سایت ویکی لیکس را به دلیل قانون لازم الاجرای سازمان فدرال به منظور حفاظت از اطلاعات رده بندی شده مسدود کند. آشکارسازی  غیر مجازاسناد رده بندی شده، وضعیت رده بندی شده اسناد را تغییر نمی دهد ولی به طور خودکار عدم رده بندی اسناد را منجر می شود."

گفتنی است، سایت ویکی لیکس یک نهاد غیردولتی است که بیش از 90 هزار سند محرمانه از جنگ امریکا در افغانستان را منتشر کرده است. این گزارش‌ها از سوی نهاد یاد شده در اختیار رسانه‌هایی چون نیویورک تایمز امریکا، گاردین بریتانیا و مجله اشپیگل آلمان قرار داده شده است.