نشريه رايگان مترو به سوددهي بازگشت
مترو كه به مسافران شهري در 19 كشور جهان روزنامه رايگان توزيع مي‌كند، در سه ماهه چهارم 2009 سود عملياتي 9.3 ميليون يورو را در مقايسه با ضرر 1.6 ميليون يورويي در مدت مشابه يك سال قبل كسب كرد؛ درآمد خالص اين ناشر دو درصد كاهش سال به سال يافت.

اين گروه سوئدي با پيش‌بيني كاهش جهاني درآمد تبليغاتي كه مدل كسب و كار اين ناشر به آن وابسته است، بازارهاي غيرسود ده را حذف و روزنامه‌هاي متعدد ضررده را به فروش رساند تا خود را با اين وضعيت تطبيق دهد.

به گفته مدير اجرايي مترو، اين شركت در وضعيت قوي‌تر در بيش‌تر بازارهاي خود وارد سال 2010 شده و به تلاش براي كم كردن هزينه‌ها ادامه مي‌دهد.

با شدت يافتن ركود اقتصادي در سال 2008، مترو پس از سال‌هاي متعدد توسعه ناچار شد كسب و كارش را به شدت و سرعت كوچك كند زيرا درآمدهاي اين ناشر در مقايسه با رسانه‌هاي چاپي سنتي به كاهش مخارج تبليغاتي خيلي بيش‌تر حساس بود.

نتايج مالي تمام سال مترو بازتاب تغيير اوضاع است؛ اين ناشر روزنامه در سال 2009 ضرر خالص 21.7 ميليون يورو را در مقايسه با 4.1 ميليون يورو سود در سال 2008 تجربه كرد؛ مجموع درآمد خالص آن نيز در سال 2009 در مقايسه با يك سال قبل 25 درصد كاهش يافت.

روزنامه مترو كه كاملا از طريق تبليغات تامين مالي مي‌شود و به رايگان به مسافران سرويس‌هاي حمل و نقل شهري داده مي‌شود، در سال 1995 در استكهلم سوئد راه‌اندازي شد.

منبع : خبرگزاری دانشجویان ایران