کد خبر: 45069
تاریخ انتشار: شنبه, 25 دی 1400 - 13:41

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

مهلت ارسال آثار به همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای ۱۲۹۹» اعلام شد

منبع : لیزنا
آخرین مهلت ارسال آثار به همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای ۱۲۹۹»، تاریخ دوم بهمن ماه تعیین شده است.
مهلت ارسال آثار به همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای ۱۲۹۹» اعلام شد

به گزارش لیزنا، همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای ۱۲۹۹» با بررسی چرایی و چگونگی وقوع این کودتا بعد از گذشت صدسال برگزار می شود و براساس اعلام دبیرخانه این همایش، ارسال اصل مقاله ها تا تاریخ دوم بهمن ماه اعلام شده است.

قربانعلی کناررودی دبیرهمایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای ۱۲۹۹» درباره آثار دریافت شده، گفت: تاکنون بیش از 20 چکیده مقاله  و 10 مقاله کامل به دبیرخانه این همایش ملی رسیده و پژوهشگران متقاضی برای حضور در این همایش، می توانند آثار خود را با موضوعات «تاریخ نگاری کودتای 1299»، «زمینه های داخلی وقوع کودتا سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی»،«عوامل داخلی پیدا و پنهان وقوع کودتا»، «اثرات کودتا بر تحولات سیاسی و زیست اجتماعی ایران»، «نقش مطبوعات در وقوع و برخورد با کودتا» و «نقش اشخاص رجال سیاسی، فرهنگی » ارسال کنند.

رئیس گروه تحقیقات تاریخ معاصر و تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با اشاره به ضرورت برگزاری این همایش گفت: کودتای 1299 از مهمترین اتفاق های تاریخ معاصر ایران بوده و بر ابعاد مختلف زندگی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم ایران اثر گذاشته است. از همین رو برگزاری این همایش می تواند رویکردی تحقیقی و اسنادی تازه ای را از این واقعه تاریخی تبیین کند.

وی یادآور شد: پژوهشگران در تدوین مقاله های خود از اسناد، نامه های نویافته و آرشیوی، مکاتبات بین افراد و شخصیت های سیاسی باید بیش از پیش بهره ببرند.

همایش ملی «یکصدسال بعد از کودتای ۱۲۹۹» در اسفندماه به صورت مجازی برگزار می شود.