استفن كينگ يك برنامه كتابخواني را افتتاح مي‌كند
او قرار است درباره آثارش و نيز اهميت كتاب خواندن صحبت كند و در انتهاي اين برنامه به سوال‌هاي مخاطبان نيز پاسخ مي‌دهد. 

براي شركت در اين برنامه علاقه‌مندان بايد با امضاي سايت اينترنتي اين برنامه و انتخاب به صورت تصادفي شانس‌شان را براي پذيرفته شدن در اين برنامه بيازمايند. 

با وجود اين كه اين برنامه كتابخواني تنها گنجايش پذيرش 400 نفر را در مراسم افتتاحيه دارد، پيش‌بيني مي‌شود كه متقاضيان شركت در اين برنامه بسيار بيشتر از اين تعداد باشند. 

برنامه «خواندن بزرگ»توسط انستيتو موزه و سرويس كتابخانه «ميدوست» ترتيب داده مي‌شود و هدف از ترتيب دادن آن تشويق مردم به خواندن كتاب است. 

اين برنامه كه با حضور استفن كينگ شروع مي‌شود، به مدت 6 هفته ادامه مي‌يابد و مجموعه‌اي از برنامه‌هاي مختلف را با تمركز بر داستان‌ها و اشعار ادگار آلن پو ادامه مي‌دهد. استفن كينگ نيز به دليل اين كه در ژانر دلهره‌آور مي‌نويسد و به استاد وحشت معروف شده، از پيروان سبك ادگار آلن پو ست. 

تماشاي فيلم، كارگاه بحث كتاب، سخنراني، ارائه آثار نمايشي و نمايش آثار هنري از برنامه‌هاي جنبي اين برنامه 6 هفته‌اي اند.

 

منبع: خبرگزاری کتاب ایران