افتتاح نخستين كتابخانه تخصصي «فرهنگ و تمدن ايران - اسلام» دانشگاه‌هاي فني - مهندسي
اين كتابخانه كه ساخت آن از سال 1385 آغاز شد، داراي بيش از شش هزار جلد كتاب در دو موضوع ايران شناسي و اسلام شناسي است.

كتابخانه تخصصي «فرهنگ و تمدن ايران - اسلام» شامل كتب مرجع و دايره‌المعارف‌هاي بزرگ جهان، آرشيو فعاليت‌هاي مطبوعاتي ايران، كتب اسنادي و 500 پايان نامه دكتري در موضوعات ايران شناسي، اسلام شناسي، خليج فارس و امام علي (ع) مي‌باشد.

حاجي ابراهيم، رييس گروه معارف دانشگاه اميركبير با بيان اينكه اين كتابخانه پذيراي پژوهشگران و محققان داخل و خارج از دانشگاه است، گفت: اين كتاب‌ها به بيرون از كتابخانه امانت داده نمي‌شود، اما هيچ مانعي براي استفاده دانشجويان ساير دانشگاه‌ها از اين كتابخانه وجود ندارد.

وي همچنين افزود: بالغ بر3 يا 4 دايره‌المعارف و مجموعه تحقيقات و نقشه‌هاي تاريخي درباره تاريخچه خليج فارس قبل و بعد از اسلام و انقلاب در اين كتابخانه جمع آوري شده است.

حاجي ابراهيم درباره آرشيو كتابخانه نيز اظهار كرد كه در قسمت آرشيو نشريات از دوره قاجار تا امروز جمع شده است در اين ميان نشرياتي همچون نشريه ارمغان كه مربوط به آغاز كار مطبوعاتي و زمان احمدشاه مي‌شود هم در اين مجموعه وجود دارد.

وي برنامه آينده اين كتابخانه را استفاده از نرم افزارهاي ديجيتالي براي ارائه كتاب به مراجعه كنندگان عنوان كرد.

منبع: ایسنا