دويست و چهل و ششمين جلسه شوراي اسناد ملي در كتابخانه ملي

اين جلسه با حضور دكتر مهدي حجت و دكتر رضا داوري اردكاني، به عنوان اعضاي متبحر تاريخ و فرهنگ ايران، دكتر اصغر عربيان، دادستان ديوان محاسبات كشور و دكتر سيد حسن ميرحسيني، معاون دادستان كل كشور برگزار شد.

همچنين دكتر محمدباقر خرمشاد، معاون آموزش و پژوهش وزارت امور‌خارجه و عبدالعلي تاجي معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌ها از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس جمهور، به عنوان اعضا و علي‌اكبر اشعري، مشاور فرهنگي رييس جمهور و رييس سازمان اسناد و كتابخانه ملي، به عنوان دبير شورا تشكيل شد. 

بررسي شش رديف از فرم‌هاي «درخواست مجوز امحاي اوراق راكد وزارت جهاد كشاورزي» و يك رديف از فرم‌هاي «درخواست مجوز امحاي اوراق راكد» سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور و همچنين طرح 18 رديف گزارش پرونده‌هاي قوه قضائيه، از جمله مفاد اين جلسه شوراي اسناد ملي بود كه بر اساس آن با تغيير جداول زماني تعدادي از رديف‌ها، 3 رديف انتقالي، 8 رديف امحايـي و 14 رديف امحايي مشروط تصويب شد.

منبع: خبرگزاری کتاب ایران