پرونده نمايشگاه بيست‌وچهارم كتاب با كمترين تخلف بسته شد

 

به گزارش لیزنا به نقل از فارس ، سيد حسيني معاون ارزيابي و عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي درباره ميزان تخلفات و ارزيابي از نمايشگاه بيست و چهارم كتاب تهران گفت: تعداد شكايات در نمايشگاه بيست و چهارم كتاب تهران نسبت به سال‌هاي گذشته كاهش چشمگيري داشت البته با توجه به تسهيلاتي كه فراهم شده بود. 
به گفته وي عمده شكايات و تقريبا در حدود 95 درصد در محل نمايشگاه كتاب رفع و رجوع شد و كار به پس از نمايشگاه و مراجع ديگر كشيده نشد. 
معاون ارزيابي و عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در ادامه ضمن اشاره به روز پاياني خاطرنشان كرد: با استفاده از پيگيري كميته‌هاي مختلف و همكاري آنها، شكايات برطرف شد و اكثر شاكيان از اين امر اظهار رضايت كردند. 
وي در خاتمه در مورد وجود درگيري فيزيكي در نمايشگاه كتاب تهران پاسخ داد: هيچگونه درگيري خاص فيزيكي به دفتر گزارش نشده اما مواردي كه گزارش شد سريعا مرتفع گرديد.