فناوری اطلاعات در دولت دهم تقریبا تعطیل است

به گزارش لیزنا، به نقل از عصر ارتباط ، صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران طی سال‌های گذشته توانست وضعیت ارتباطی کشور را در شرکت مجموعه تحت مدیریت خود به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.


او که نقش عمده‌ای در توسعه ارتباطات داشته، دیدگاه‌های جالبی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات دارد و تعطیلی برنامه‌ریزی‌های قبلی را عامل مهمی در عدم توسعه کشور در این عرصه می‌داند.

وی در خصوص عملکرد دولت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات  گفته است: عملکرد دولت نهم در توسعه حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خوب بود اما فناوری اطلاعات در دولت دهم تقریبا تعطیل است و برنامه‌ریزی‌های گذشته را نیز تقریبا تعطیل کرده است.

فیضی در پاسخ به این سوا که طی سال‌های گذشته پس از اجلاس جامعه اطلاعاتی تا چه اندازه ایران توانست به اهداف برنامه عمل جامعه اطلاعاتی (۲۰۰۵ تونس) دست یابد؟ گفت: ایران در این سال‌ها موفقیت‌های خوبی داشته و ۶۰ درصد اهداف تعیین شده در برنامه عمل جامعه اطلاعاتی را عملیاتی کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که دلیل موفقیت یا عدم موفقیت ایران در دستیابی یا ناکامی در این برنامه را در چه می‌دانید؟ بیان کرد: دلیل موفقیت به دست آمده در برخی بخش‌ها را می‌توان به برنامه‌ریزی‌ها و استفاده از توان همه بازیگران صنعت ارتباطات نسبت داد و از سوی دیگر تنگ‌نظری‌ها و بسته نگاه کردن و محدود دیدن بازیگران موجب عدم موفقیت کشور در این برنامه‌ها شده است.