برگزاری نشست "آشنايي با فرآيند ثبت، كدبندي و نصب شماره اموال"

به گزارش لیزنا،  روابط عمومي مؤسسه كتابخانه و موزه ملي ملك اعلام کرد:  اين نشست كه با موضوع " آشنايي با فرآيند ثبت، كدبندي و نصب شماره اموال" برگزار شد، توسط  محسن حقگو، كارشناس  آمار و مستندنگاري، و  فاطمه عليميزايي، كارشناس حفاظت و مرمت، از اداره اطلاعات فرهنگي و حفاظت فني مؤسسه ارائه شد.

در اين مباحث مطرح شد هر اثر موزه اي براي قرار گرفتن در آرشيو موزه و يافتن مكان اختصاصي اش  در ميان انبوه آثارنيازمند راهي آسان براي طبقه بندي و دستيابي به خود شيء و  تمامي اطلاعات مربوط به آن است. بطور كلي سه نوع شماره گذاري بر روي اشياء مرسوم است كه از انواع آن ميتوان به  شماره گذاری اولیه   اشاره كرد، اين شماره ها مستقیماً بر روی شئ قرار ميگيرد.

بحث مطرح شده در ايران نوپاست و تمام منابع در اين زمينه بصورت لاتين موجود است و ميتوان گفت كه مؤسسه ملك از پيشگامان اين مبحث در ايران است.