خانه لاريهاي يزد برای نگهداری اسناد تاریخی مناسب نیست

به گزارش لیزنا، محمود عاليشوندي، مديركل اداره ارشاد، استان يزد در این نشست، با اشاره به اهميت كتب خطي و اسناد تاريخي گفت: موريانه‌هايي كه امروز به جان كتب خطي و تاريخ كشورمان افتاده‌اند، بسيار بزرگ‌تر از آنند كه با آفتكش‌ها از بين بروند.

وي افزود: براي هر چيزي آفتي است و آفت اسناد تاريخي تكنولوژي امروز است زيرا ديجيتال شدن اسناد، ضرب سكه با دستگاه‌هاي مدرن و غیره سبب مي‌شود تا چند سال آينده تاريخي از اسناد بر جاي نماند.

وي همچنين بر نياز به پليس حفاظت از اسناد تاكيد كرد و گفت: زماني يوز ايراني با ساخت يك فيلم مستند احيا، حفظ و نگهداري شد اما در مورد اسناد اين كار هنوز انجام نشده است.

سعيد رضايي شريف آبادي، رئیس انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران نیز در این زمینه بیان کرد: آشنايي بيشتر با اسناد و نقش آن در هويت يك كشور از جمله اهداف نامگذاري اين روز است.

وي بر حفظ و نگهداري از اسناد ملي و تاريخي تاكيد كرد و اظهار داشت : سند در واقع مدركي است كه گواه بر انجام كاري است.

معاون پیشین سازمان اسناد ملي كشور اظهار داشت: اسناد ملي هر كشور به منزله گنجينه اي گرانبهاست كه به پلي ارتباطي بين گذشته و آينده آن سزرمين است كه بايد از آن محافظت شود.

رضايي تأكيد كرد: بايد با همكاري سازمانها و مراكز مختلف اسناد ملي و تاريخي جمع آوري شود تا بتوانيم هويت آن منطقه را حفظ كنيم.

وي با بيان اينكه پژوهشگران و مورخان بايد كارهاي پژوهشگري را به حوزه اسناد معطوف كنند و به افراد جامعه بشناسند ،اظهار داشت:متأسفانه در حال حاضر كارهاي پژوهشي دانشجويان در زمينه اسناد در كشور بسيار كم است.

سعید رضایی شریف آبادی همچنين با تأكيد بر اينكه مراكز حفظ اسناد ملي هر استان و كشور بايد محكم و داراي مخازن مطمئن براي حفظ اسناد و آثار گذشتگان براي حداقل 200 تا 300 سال آينده باشد، افزود: به عنوان نمونه چه كسي گفته بايد اسناد در مكانهايي قديمي همچون خانه لاريهاي يزد كه 140تا 150 سال قدمت دارد نگهداري شود؟!

رضايي در تشريح اين انتقاد خود ادامه داد :وقتي بخواهيد براي ساختن يك مخزن ساختار اين يادگار قديمي و اثر تاريخي را بر هم بزنيد قطعا خيانت كرده ايد چون نمي توان براي حفظ يك سند تاريخي به يك اثر تاريخي آسيب رساند .

معاون پیشین سازمان اسناد ملي كشور اظهار اميدواري كرد تا با ساخت سريعتر ساختمان اسناد و كتابخانه ملي يزد مشكل نگهداري اسناد در اين استان نيز حل شود .

مدير اسناد و كتابخانه ملي استان يزد نيز در اين نشست با اشاره به اهميت و ضروت سند گفت: براساس آخرين آمار منتشر شده در زمينه اسناد و كتابهاي خطي، استان يزد در داشتن نسخه هاي دست نويس، چهارمين استان كشور پس از تهران، قم و مشهد است.

محمدرضا ملك ثابت ضمن برشمردن دلايل اهميت نسخ خطي و نقش بي بديل آنها در حفظ هويت ملي و تقويت خودباوري، از مردم و مسئولان خواست علاوه بر توجه به نمادهاي تمدني استان يزد كه در بناهاي تاريخي و صنايع دستي خلاصه مي شود به نمادهاي فرهنگي و علمي اين شهر كهن كه در كتابهاي دستنويس، اسناد تاريخي و مراكز علمي چون كتابخانه ها و مدارس ديني ظهور مي يابد، توجه بيشتر مبذول نمايند.

وي در ادامه از ثبت يك كتاب خطي قديمي استان يزد به نام «تلخيص اصول اقليدس» در فهرست ملي برنامه حافظه جهاني يونسكو خبر داد و اظهار داشت:اين كتاب به شماره ثبت 1018 در اين فهرست جاي گرفت.

ملك ثابت گفت: در زمينه حفظ اسناد ملي و استاني كارهاي بسياري انجام شده و آخرين آنها «كارگاه آموزشي برنامه حافظه جهاني در سال 90» است كه با هماهنگي به عمل آمده با كميته ملي حافظه جهاني مقرر شده بزودي در يزد برگزار شود.

در این نشست که سه شنبه مورخ 13 اردیبهشت 1390 برگزار شد، از فعالان و پژوهشگران عرصه اسناد ملی و نسخ خطی استان یزد قدردانی شد.