کتابخانه کنگره از مارک فاصله می گیرد

 

به گزارش لیزنا، مک کالوم، رئیس توسعه شبکه و استانداردهای مارک در کتابخانه کنگره امریکا  به اهمیت و دامنه پروژه مذکور از 1 تا 10، نمره 10 را داده است و هدف از این چارچوب ابتکاری انتقال کتابشناختی را تشخیص موارد مورد نیاز برای انتقال چارچوب دیجیتالی موجود در پرتو تغییرات تکنولوژیکی و محدودیت های بودجه ای دانسته است.

دینا.بی.مارکوم، کتابدار و سرپرست خدمات کتابخانه ای و رهبر این طرح ابتکاری اظهار کرد: " آن چه که در این طرح مهم است منحصرا تمرکز بر اطلاعات کتابشناختی نیست بلکه یافتن راهی برای پیوند منابع الکترونیکی به همه منابع  اطلاعاتی دنیا است،  البته از طریق تجدید نظر بر روی مارک که اشتراک منابع و صرفه جویی در هزینه فهرستنویسی را برای سال ها پشتیبانی کرده است و استاندارد غالب جامعه کتابشناختی و اطلاعات مرتبط با فرم ماشین خوان است."

مارکوم افزود: " امیدوارم بتوانیم تشخیص دهیم که آیا استانداردی می تواند تمام کارهایی که ما می خواهیم انجام دهیم و یا نیاز داریم که با آن جایگزین کنیم  را در خود داشته باشد و همینطور با جهان اینترنت هم سازگارتر باشد."

مارکوم تأکید کرد: " ما به یک زیر ساخت عظیم کتابخانه ای که سال ها بر اساس فرمت مارک شناخته شده است نیاز داریم و این ممکن است اختلال هایی را ایجاد کند و باعث ایجاد هزینه هایی شود که باید هوشمندانه و با دقت بررسی شود. البته می توانیم با همین شرایط هم پیش رویم که زیاد مطلوب نیست."

 

مک کولام تصریح کرد: " امید است با حرکت به سوی ساختارهای داده ای جدید مانند الهام از RDA اطلاعات کتابشناختی فعال شود تا در تنظیمات فنی و تکنولوژیکی جدید مانند وب معنایی مورد استفاده قرار گیرد . من فکر می کنم با حرکت به سوی ساختار های داده ای جدید نیاز داریم که جامعه را با ساختارهای داده ای نظیر XML و RDF هماهنگ کنیم."

RDA قواعد فهرستنویسی است که همه انواع محتوا و رسانه (شامل رسانه های دیجیتال) را پوشش می دهد و حدودا یک سال پیش جایگزین قواعد فهرستنویسی انگلو امریکن (AACR2) شد. RDA رکوردهای فهرستنویسی کتابخانه ای را با ابرداده های جدید آن یکپارچه می کند اما به کاربردن آن به طور آزمایشی مشکلاتی را به وجود آورده است که اجرای این طرح ابتکاری و این پروژه را ضروری می سازد.

گروه فعال در «کنترل آینده کتابشناختی» که در سال 2006 شکل گرفته است نیز در این پروژه در حال همکاری هستند.

مارکوم افزود: "وظیفه این گروه بررسی این سؤال اساسی است که «آیا اکنون وقت ارزیابی مجدد استانداردهای مارک است؟» "

مک کالوم اظهار کرد: "استاندارد مارک استانداردی جهانی است و قصد دارد تا ده سال دیگر هم باقی بماند. خدمات و تولیدات بسیاری بر اساس مارک وجود دارد. ما می خواهیم تغییر با ثبات باشد. کتابخانه کنگره اعتقاد دارد که هر تغییری باید به تدریج صورت گیرد. "

وی افزود: " این پروژه هم چنین حداکثر استفاده مجدد از ابر داده های کتابخانه ای را در محیط جستجوی گسترده تر وب گسترش می دهد، استفاده از مدل های داده ای  نظیر ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی (FRBR) را در روابط  مروری کشف می کند و ابرداده های موجود را به سیستم های کتابشناختی جدید با زیرساخت های گسترده تر فنی کنگره طراحی  می کند."

مارکوم بیان نمود: " این طرح جدید به طور کامل مشارکتی خواهد بود. گفتگوی اولیه ای هم در این رابطه در ماه ژوئن در کنفرانس سالانه انجمن کتابداری امریکا (ALA) که در نیواورلئان خواهد بود، موردبحث قرار خواهد گرفت. و مجموعه ای از نشست ها در این رابطه در سال 2012 و 2013 برگزار خواهد شد."