کد خبر: 46686
تاریخ انتشار: سه شنبه, 08 آذر 1401 - 12:48

داخلی

»

کتابخانه و کتابداری

سلسله نشست های خوانش متون کهن فارسی برگزار می‌شود

منبع : لیزنا
بهرام پروین گنابادی پژوهشگر و عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی در نخستین جلسه از خوانش متون کهن، درباره ‌اهمیّت شاهنامه نامه خوانی در راستای احیای فرهنگ ایران صحبت کرد و شاهنامه را از اسناد مهم هویت ایرانی برشمرد.
سلسله نشست های خوانش متون کهن فارسی برگزار می‌شود

به گزارش لیزنا، نخستین نشست از سلسله نشست های خوانش متون کهن فارسی به روایت اسناد با حضور بهرام پروین‌گنابادی عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی و عضو هیات علمی گروه ادبیات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در ساختمان آرشیو ملّی برگزار شد.

عضو فرهنگستان زبان و ادب فارسی با اشاره به این مطلب که فردوسی از طبقه دهقانان بود و به نوعی از سرمایه داران آن روزگار محسوب می شد؛ گفت: او تمام سرمایه خود را برای تدوین شاهنامه به کار بست و همه دارایی مادی و معنوی خود را به پای این اثر گرانقدر فارسی گذاشت.

بهرام پروین‌گنابادی در ادامه با خواندن ابیاتی از شاهنامه و تطبیق آنها با دیگر ابیات شاعران پارسی نظیر سعدی٬ مولوی و حافظ٬ به دقّت نظر ادبای ایران زمین در حفظ فرهنگ و تمدّن ایرانی در ادوار مختلف  اشاره کرد و این اقدامات را در حفظ زبان فارسی ارزشمند خواند.

سلسله نشست های خوانش متون کهن فارسی چهارشنبه های هر هفته،‌ ساعت 13 در آرشیو ملّی ایران برگزار می شود.