سقف کتابخانه عمومی شهید عاشوری بوشهر فرو ریخت

سقف این کتابخانه در حالی در چند روز پیش فرو ریخته است که به گفته مدیرکل امور کتابخانه های عمومی استان بوشهر تنها یک سال و شش ماه است مورد استفاده عموم قرار گرفته است.

وی ادامه داد: هم اکنون بخشی از سقف این کتابخانه فرو ریخته و احتمال ریزش کامل سقف آن نیز وجود دارد و طبق کارشناسی های صورت گرفته توسط کارشناسان نهاد کتابخانه های کشور، صلاح دیده شد این کتابخانه تعطیل شود تا خطری متوجه اعضای کتابخانه و پرسنل نشود.

وی در خصوص وضعیت این کتابخانه اظهار داشت: طبق نشست هایی که با معاون امور عمرانی استانداری بوشهر داشته ایم مقرر شده میزان خسارت مشخص و بررسی شود و مشخص کنیم که آیا ساختمان این کتابخوانه قابلیت تعمیر را دارد یا خیر.

برگرفته از خبرگزاری فارس