جعبه‌های رایگان کتاب، رمان‌ها را در خارج از کتابخانه‌های انباشته از آب، شناور نگه می‌دارند

 

به گزارش لیزنا، جعبه‌هایی به رنگ نارنجی روشن و دارای حداکثر 100 کتاب در خارج از شعبه‌های سیل زده کتابخانه‌ها (که در جزیره کانی، گریستن بیچ و رد هوک بسته مانده‌اند) برپا شده‌اند و کاربران مبادلات آزاد ادبی (نوشتاری) دیگر در مورد جریمه دیرکرد کتابها یا سیستم ده دهی آزاردهنده نگران نیستند!

ایستگاههای روشن، ابتکار واحد کتابدارهای شهری (Urban Librarians Unit) است. این گروه گفته است که می ‌خواهد لذت واژه‌های نوشته شده را به اهالی طوفان زده و سیل‌زده بروکلین بچشاند و رنگین کمان نوشتاری واقعی را بعد از طوفان پدید آورد.

سخنگوی این گروه، کریستین زیبارسکی است. او می‌گوید:«این ابتکار هنوز در آغاز راه است و می‌خواهم اندکی تفریح و سرگرمی را برای همگان فراهم کنیم.»

بر اساس گزارش ویل بردرمن از گروه روزنامه جامعه، زیبارسکی می‌گوید : این کتابخانه‌های کوچک تا زمانی باز خواهند ماند که کتابخانه‌های اصلی خشک شوند. او می افزاید: واحد کتابدارهای شهری، 22 هزار کتاب را از طریق چندین گردش خیریه جمع آوری کرده است تا این پایگاهها را پر از کتاب نگه دارد و این به معنای آن است که طرفداران کتابهای جلد کاغذی می توانند به جای برگرداندن این کتابها آن ها را پیش خود نگهدارند.

زیبارسکی می افزاید که این گروه، جعبه‌های مزبور را با اجازه کتابخانه عمومی بروکلین برپا کرده است و می گوید:«اگر می‌خواهید آن‌ها را برگردانید کار خوبی می کنید و اگر می خواهید آن را به یک دوست بدهید، این کار هم خوب است و اگر می خواهید آن را در قفسه کتاب بگذارید، باز هم کار خوبی است.»

سخنگوی یکی از کتابخانه ها فوراً به پرسش‌ها پاسخ نداد اما زیبارسکی گفت که این پروژه راهی است برای یادآوری این نکته به مردم که جلدهای کتاب که قفسه‌های کتاب را در شعبه محلی پر می‌کنند، بخشی از ستون فقرات این محله هستند.»

زیبارسکی می‌گوید:«کتابخانه عنصری اساسی از جامعه است. این امر مهم است که مردم جامعه بدانند که مراقبشان هستیم.»

دوستداران بروکلین از این جعبه‌های کتاب به خوبی استقبال می‌کنند و نظرات خوبی در این رابطه ابراز می‌دارند.

چوک ریشنتال، مدیر منطقه‌ای هیات 13 جامعه جزیره می‌گوید:«هر چیزی که بتواند به کتابخانه‌های ما کمک کند، خوب است زیرا این کتابخانه ها کاملاً ‌ویران شده‌اند.»

ترجمه: پیروز ابراهیمی جعفری