مراسم اعطای چهارمین دورۀ جایزۀ گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار برگزار می شود

به گزارش  لیزنا بر اساس اعلام روابط عمومی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی، اعطای جایزه به بهترین پایان نامۀ تحصیلی در رشتۀ کتابداری (علم اطلاعات و دانش شناسی) از جمله اهدافی است که در برنامه های گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار، سپرده شده به مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برای تداوم نیت های استاد ایرج افشار در حفظ و گسترش علم و فرهنگ ایرانی در نظر گرفته شده است.

 

در سه سال گذشته و مصادف با روز تولد آن استاد، طی مراسم خاصی در مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی جوایزی به پایان نامه های برتر به رأي هیئت داوران اعطا شد و  اکنون در چهارمین دورۀ جایزۀ گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار، این جایزه در مراسمی، عصر روز یکشنبه 30/7/1396 ساعت 15 تا 17 در مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی واقع در نیاوران، کاشانک، نرسیده به آجودانیه، پلاک، 210به بهترین پایان نامه در رشتۀ کتابداری اعطاء می شود