پیام رجبعلی بگلو برای نهمین سالگرد تاسیس لیزنا
لیزنا، پای ثابت صبحانه خبری حوزه کتاب، کتابداری و علم اطلاعات است

رضا رجبعلی بگلو، عضو هیئت علمی ‌پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) درپیام خود به مناسبت نهمین سالگرد تاسیس لیزنا می نویسد: ضمن شادباش به همه دست‌اندرکاران و خبرنگاران این پایگاه خبری، باید عرض کنم لیزنا در این مدت نه ساله و با وضعیتی که فناوری اطلاعات در سبد خبری ایجاد کرده، توانسته در میان علاقمندان به کتاب، کتابداری و علم اطلاعات، خودش را به پای ثابت نشانهگذاری (بوک‌مارک) در مرورگرها تبدیل کند. همان‌گونه که بسیاری از علاقمندان به این حوزه موضوعی پیامهای گروههای بحث را دنبال میکنند، پیامهای خبری، ستونهایی همچون گاهی دور گاهی نزدیک، سخن هفته و برگ سپید را هم مرور میکنند و از چند و چون سبد خبری این پایگاه آگاه میشوند و از آنها بهره میبرند.

البته باید این نکته را هم باید در نظر بگیریم همین که با این شرایط اجتماعی و فرهنگی، یک پایگاه خبری، آن هم در حوزه کتاب و با وجود رقیبهای دولتی و غیردولتی، توانسته نزدیک به یک دهه فعالیت کند، نکته بسیار مثبت و ارزشمندی است. به‌نظرم، سهگانه غیردولتی انجمن کتابداری و اطلاعرسانی ایران (با پیشینه فعالیتی 30 ساله)، گروه بحث (پیشینه فعالیت حدود 23 ساله) و لیزنا (پیشینه فعالیت 9 ساله) همیشه باید توسط حرفهمندان حمایت شوند و هر کدام جایگاه یگانه و منحصر به فردی برای خود دارند.