برگزاری اولین جلسه هیات مدیره پنجمین دوره انجمن کتابداری شاخه قم

به گزارش لیزنا، در ابتدای جلسه مهدی محمدی به برگزاری بانظم و به موقع مجمع عمومی و انتخابات اشاره کرد. وی با مروری از دوره های قبلی انجمن، دوره پیش رو را دوره ای باثبات نامید و ابزار امیداوری کرد که در این دوره اطلاع رسانی و مباحث پژوهشی جزو اولویت های انجمن قرار گیرد.

در ادامه اعضای هیات مدیره منتخب، ترکیب دوره پنجم را به شرح زیر مشخص کردند.

--مهدی محمدی به عنوان رئیس انجمن

--عیسی زارعی به عنوان نایب رئیس انجمن

--مرتضی محمدی استانی به عنوان دبیر و خزانه دار انجمن

همچنین در ادامه جلسه مسئولین کمیته های انجمن از بین واجدین شرایط به شرح ذیل انتخاب شدند:

--کمیته آموزش: معصومه حسنخانی

--کمیته انتشارات: مریم رمضانی

--کمیته پژوهش: طیبه حاج باقریان

--کمیته دانشجویی: ایمان نریمانی

--کمیته روابط عمومی و اطلاع‌رسانی: محمد(مهیار) موسوی

--کمیته همایش‌ها: محسن دیدارپور

همچنین مقرر شد کمیته ها برنامه های خود برای سال 98 را در جلسه بعدی انجمن ارائه کنند.