نودو دومین سالروز تولد توران میرهادی برگزار می شود

 به گزارش لیزنا، شورای کتاب کودک و موسسه پژوهشی کودکان دنیابا همکاری کتابخانه ملی، نودو دومین سالروز تولد بانو توران میرهادی را برگزار می کند.

از آنجایی که بخش بزرگی از سازمان های فعال در حوزه کودکان وامدار اندیشه های ایشان اند،امسال این مراسم با حضور نمایندگان سازمان های دولتی و غیر دولتی از سراسر کشور برگزار می شود.

این مراسم برای تعهدی دوباره نسبت به زندگی بهتر کودکان در سراسر این آب و خاک فرصت مناسبی است.

نودو دومین سالروز تولد بانو توران میرهادی روز جمعه 24 خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۱۷ در تالار قلم، ورودی غربی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.