فراخوان خبرنامه الکترونیکی انجمن کتابداری ایران- شاخه فارس

 به گزارش لیزنا، زهرا شاه نظرنژادخالصی مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی انجمن کتابداری شاخه فارس با اعلام این خبر افزود: شماره اول از دوره سوم خبرنامه الکترونیکی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایرادن- شاخه فارس به موضوع نمایشگاه های کتاب اختصاص دارد.

وی گفت: تمامی علاقمندان، پژوهشگران، کتابداران و دانشجویان می توانند مطالب ارزشمند خود را در قالب مقاله علمی، گزارش، تجربه و خاطره، معرفی کتاب و پایگاه اطلاعاتی، تازه ها، گفتگو و مصاحبه با صاحب نظران و ناشران؛ حداکثر تا 30 تیرماه 1398 برای خبرنامه ارسال کنند.

مطالب می بایست به به نشانی پست الکترونیک  ilisafars@gmail.com  ارسال شوند تا پس از بررسی، در صورت پذیرش در این شماره از خبرنامه منتشر شود.