پوستر «کارگروه مشترک پياده سازی آردی‌ای» رونمایی شد

 به گزارش لیزنا، درابتدای جلسه کارگاه آموزشی «استانداردهای حوزه سازماندهی دانش» توسط دکتر محسن حاجی زین العابدینی، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه شهیدبهشتی و دکتر سیدمهدی طاهری، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی، از پوستر کارگروه مشترک پياده‌سازی استاندارد آر دی ای  رونمایی شد.

مراسم رونمایی از پوستر با حضور اعضای «کارگروه مشترک پياده سازی استاندارد آر دی ای در کتابخانه های دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبایی»، رؤسا و معاونین هر دو کتابخانه‌ برگزار  شد.

آرش قرنی، مدیر طراحی و گرافیک آرموک، این پوستر را طراحی کرده و توسط مرکز انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی منتشر شده است.