شماره بهار 98 «گنجینه اسناد» منتشر شد

 به گزارش لیزنا، فصلنامه علمی – پژوهشی «گنجینه اسناد» به دو موضوع تحقیقات تاریخی مبتنی بر اسناد، و مطالعات آرشیوی می‌پردازد. از اهداف نشریه می‌توان به ارتقای تحقیقات تاریخی با تشویق به استفاده از اسناد و مدارک موجود در پایگاه‌های آرشیوی اشاره کرد.

در زمینه مطالعات آرشیوی، تنها مجله‌ای که در کشور به مطالعات آرشیوی می‌پردازد، گنجینه اسناد است و با توجه به تازگی و کمی تولیدات علمی در این زمینه، از پژوهش‌های آرشیوی استقبال می‌نماید.

 مقالات منتشر شده در شماره جاری این نشریه به شرح زیر است:

- پیامدهای تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در بخش اقتصاد تجاری ایران (1310 تا 1320ش)/سید حسن شجاعی دیوکلائی

- راهبرد برنامۀ عمرانی سوم (1341-1346) برای اشتغال مهاجران از روستاها/ محمد جواد عبدالهی

- فعالیت‌های حزب توده در مدارس خراسان (1321-1335ش)/ کبری نودهی؛ علی اکبر کجباف؛ مرتضی نورائی؛ هادی وکیلی

- مسائل زنان در دهۀ نخست عصر رضاشاه برپایۀ مقالات دو نشریۀ زنان/ علی اکبر خدری زاده

- الزام‌های حقوقی انتشار مصاحبه‌های تاریخ شفاهی در فضای مجازی/ پیمانه صالحی؛ غلامرضا عزیزی

- امکان به‌کارگیری استاندارد مِتس در سامانه‌های اطلاعاتی آرشیوی باز برای اسناد رقمی فارسی/  لیلی سیفی؛ زهرا میرزاوند

- محتوا و شکل نکاح‌نامه‌های دورۀ ناصری (1265-1313ق)/ رقیه شکری؛ یزدان فرخی

صاحب‌امتیاز گنجینه اسناد، پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران است.

 دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی، استاد دانشگاه الزهرا از شماره ۶۳(سال شانزدهم، دفتر سوم، پاییز ۱۳۸۵) تا کنون سردبیری گنجینه اسناد را بر عهده دارد و غلامرضا عزیزی از شماره ۹۳ (سال بیست و چهارم، دفتر اول، بهار ۱۳۹۲) تا کنون مدیر‌مسئولی گنجینه اسناد را بر عهده دارد.

 مقالات گنجینهاسناد بر روی پایگاه‌های استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، پایگاه‌های علمی جهاد دانشگاهی (SID)، بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) و پایگاه تخصصی نور (noormags) نمایه می‌شود.