22 مهرماه آئین «روز کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی» برگزار می شود

  به گزارش لیزنا، کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ها و سایر کتابخانه‌های دانشگاه‌ (پژوهشکده/دانشکده) جزء اولین مکان‌هایی هستند که دانشجویان جدیدالورود در همان روزهای ابتدایی حضورشان در دانشگاه برای بازدید این مکان در آن حضور می‌یابند. از این رو معرفی قسمت‌های مختلف کتابخانه‌های دانشگاه، آشنایی دانشجویان با امکانات و خدمات کتابخانه‌ای باید مورد توجه مسئولین کتابخانه‌های دانشگاه ها قرار گیرد.

در این راستا در هفتمین جلسه شورای هماهنگی کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی که در تاریخ ۲۵ مرداد ماه ۱۳۹۵با حضور کارشناسان کتابخانه‌های مربوطه برگزار شد، گرامیداشت روزی تحت عنوان «روز کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی» از مصوبات این جلسه بود که مورد تایید حاضران قرار گرفت.

امسال22 مهرماه ۱۳۹8 (دوشنبه) به عنوان روز کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی انتخاب شده است  و در این روز، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و همچنین سایر کتابخانه‌های دانشگاه، برنامه های مختلفی را برای آشنایی با کتابخانه و معرفی آن در نظر می گیرند.

اساتید، دانشجویان و علاقمندان می‌توانند در این روز در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد و همچنین سایر کتابخانه های دانشگاه حضور یابند.